W piątek gen. bryg. Jarosław Kraszewski, został poinformowany przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego o cofnięciu mu dostępu do informacji niejawnych.

Podległa MON SKW wszczęła wobec generała pod koniec czerwca postępowanie sprawdzające.