W piątek gen. bryg. Jarosław Kraszewski, dyrektor departamentu w doradzającym prezydentowi Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, został poinformowany przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego o cofnięciu mu dostępu do informacji niejawnych. Podległa MON Służba Kontrwywiadu Wojskowego wszczęła wobec generała pod koniec czerwca postępowanie sprawdzające.

Dziś szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch poinformował, że BBN nie otrzymało pełnego niejawnego uzasadnienia SKW dotyczącego gen Kraszewskiego, bo taka jest procedura. - Nie mam żadnych informacji, które podważałyby wiarygodność generała - stwierdził. I zapewnił, że gen. Kraszewski odwoła się od decyzji SKW do premiera.

Dworczyk zapytany przez dziennikarzy, czy BBN otrzyma od SKW pełne niejawne uzasadnienie decyzji, powiedział, że Służba Kontrwywiadu Wojskowego działa zgodnie ze wszystkimi procedurami i najwyższymi standardami.

Przypomniał, że gen Kraszewski może skorzystać z odwołania od decyzji SKW. "Jest też procedura odwoławcza, osoby niezadowolone z decyzji SKW mogą się odwoływać od tej decyzji. Z informacji prasowych wiem, że gen. Kraszewski skorzysta z tej możliwości" - dodał.

Jeszcze w piątek Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że postępowanie SKW wobec gen. Jarosława Kraszewskiego zostało opatrzone w uzasadnienie części jawnej, które zostało dołączone do przedmiotowej decyzji. Rzeczniczka prasowa MON Anna Pęzioł-Wójtowicz wskazała też, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych uzasadnienie pełne w części zawierające informacje niejawne podlega ochronie na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych niejawnych.