Nowi kapłani objęli urząd dziekana w pięciu z jedenastu dekanatów warszawskich: w dekanacie staromiejskim, środmiejskim, ursynowskim i wolskim oraz dziesięciu spośród czternastu dekanatów pozawarszawskich. W pozostałych kard. Kazimierz Nycz na urząd dziekana mianował kapłana, który pełnił ten urząd już w poprzedniej kadencji.

Publikujemy aktualny wykaz władz dekanalnych w kadencji 2017-2022:

DEKANATY WARSZAWSKIE 

DEKANAT STAROMIEJSKI  
Dziekan: Ks. kanonik Robert Strzemieczny
Wicedziekan: Ks. Robert Berdychowski CM
Ojciec duchowny: O. Albert – Krzysztof Oksiędzki OSPPE

DEKANAT BIELAŃSKI
Dziekan: Ks. prałat Jan Szubka
Wicedziekan: Ks. prałat Piotr Fołtyn
Ojciec duchowny: Ks. prałat Marek Szymula

DEKANAT JELONKOWSKI
Dziekan: Ks. kanonik Jan Popiel
Wicedziekan: Ks. prałat Andrzej Banaszek
Ojciec duchowny: Ks. Kazimierz Joniec CSMA

DEKANAT MOKOTOWSKI
Dziekan: O. Waldemar Borzyszkowski SJ
Wicedziekan: Ks. kanonik Jan Konarski
Ojciec duchowny: O. Wiesław Kulisz SJ

DEKANAT OCHOCKI
Dziekan: Ks. prałat Henryk Bartuszek
Wicedziekan: Ks. prałat Kazimierz Sznajder
Ojciec duchowny: Ks. prałat Waldemar Chrostowski

DEKANAT ŚRÓDMIEJSKI
Dziekan: Ks. prałat Włodzimierz Artyszuk
Wicedziekan: Ks. Piotr Waleńdzik
Ojciec duchowny: O. Benedykt – David Dřevojánek

DEKANAT URSUSKI
Dziekan: Ks. prałat Zbigniew Sajnóg
Wicedziekan: Ks. kanonik Zygmunt Niewęgłowski
Ojciec duchowny: Ks. Grzegorz Ozga MS

DEKANAT URSYNOWSKI
Dziekan: Ks. prałat Jacek Kozub
Wicedziekan: Ks. kanonik Wojciech Gnidziński
Ojciec duchowny: O. Krzysztof Michałowski OP

DEKANAT WILANOWSKI
Dziekan: Ks. prałat Tadeusz Aleksandrowicz
Wicedziekan: Ks. Paweł Bijak
Ojciec duchowny: Ks. Tadeusz Suślik SchP

DEKANAT WOLSKI
Dziekan: Ks. kanonik Zbigniew Godlewski
Wicedziekan: Ks. prałat Zdzisław Rogoziński
Ojciec duchowny: Ks. kanonik Arkadiusz Wójtowicz

DEKANAT ŻOLIBORSKI
Dziekan: Ks. kanonik Sławomir Nowakowski
Wicedziekan: Ks. kanonik Marcin Brzeziński
Ojciec duchowny: Ks. prałat Grzegorz Ostrowski

DEKANATY POZAWARSZAWSKIE

DEKANAT BŁOŃSKI
Dziekan: Ks. Kazimierz Ambroziak FDP
Wicedziekan: Ks. kanonik Grzegorz Wieteska
Ojciec duchowny: O. Stanisław Piętka OFMConv

DEKANAT BRWINOWSKI
Dziekan: Ks. kanonik Wojciech Osial
Wicedziekan: Ks. kanonik Maciej Kurzawa
Ojciec duchowny: Ks. prałat Bolesław Bolek

DEKANAT CZERSKI
Dziekan: Ks. prałat Włodzimierz Czerwiński
Wicedziekan: Ks. Andrzej Jerominek MIC
Ojciec duchowny: Ks. Jan Rokosz MIC

DEKANAT GRODZISKI
Dziekan: Ks. Janusz Starosta
Wicedziekan: Ks. kanonik Jarosław Miętus
Ojciec duchowny: Ks. prałat Adam Szczygielski

DEKANAT GRÓJECKI
Dziekan: Ks. kanonik Zbigniew Suchecki
Wicedziekan: Ks. kanonik Andrzej Juńczyk
Ojciec duchowny: Ks. kanonik Włodzimierz Bobryk

DEKANAT KAMPINOSKI
Dziekan: Ks. kanonik Dariusz Kosk
Wicedziekan: Ks. Tadeusz Bazylewicz
Ojciec duchowny: Ks. kanonik Jerzy Wikieł

DEKANAT KONSTANCIŃSKI
Dziekan: Ks. kanonik Stanisław Leszek Jackiewicz
Wicedziekan: Ks. kanonik Jacek Dzikowski
Ojciec duchowny: Ks. kanonik Tadeusz Jamka

DEKANAT LASECKI
Dziekan: Ks. kanonik Grzegorz Jankowski
Wicedziekan: Ks. Zdzisław Słomka SAC
Ojciec duchowny: Ks. kanonik Marian Rowicki

DEKANAT MOGIELNICKI
Dziekan: Ks. kanonik Arkadiusz Wiktorowicz
Wicedziekan: Ks. Dariusz Gal
Ojciec duchowny: O. Robert Dziewulski OSPPE

DEKANAT PIASECZYŃSKI
Dziekan: Ks. prałat Andrzej Krynicki
Wicedziekan: Ks. kanonik Dariusz Gocłowski
Ojciec duchowny: Ks. prałat Tadeusz Huk

DEKANAT PRUSZKOWSKI
Dziekan: Ks. prałat Marian Mikołajczak
Wicedziekan: Ks. kanonik Bogdan Przegaliński
Ojciec duchowny: Ks. Maciej Chwarścianek SDS

DEKANAT RASZYŃSKI
Dziekan: Ks. prałat Zdzisław Karaś
Wicedziekan: Ks. kanonik Grzegorz Jaszczyk
Ojciec duchowny: Ks. prałat Mirosław Cholewa

DEKANAT TARCZYŃSKI
Dziekan: Ks. Krzysztof Mindewicz
Wicedziekan: Ks. kanonik Grzegorz Wolski
Ojciec duchowny: Ks. Tadeusz Polak

DEKANAT WARECKI
Dziekan: Ks. Piotr Liber
Wicedziekan: Ks. kanonik Mirosław Lewaszkiewicz
Ojciec duchowny: Ks. kanonik Sławomir Paszowski