Na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie przyjęto niemal 310 tys. osób, a na studia drugiego stopnia - prawie 120 tys. Spośród wszystkich tych osób ponad sto tysięcy zdecydowało się na naukę w niepublicznych szkołach wyższych - poinformowano w komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W pierwszej piątce zestawienia najpopularniejszych kierunków (dotyczy studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich) znalazły się kolejno: informatyka, zarządzanie, psychologia, ekonomia, prawo.

Ministerstwo podsumowało też, ile osób ubiegało się o miejsca na uczelniach. Informatykę chciały studiować 42 tys. osób, zarządzanie niemal dwa razy mniej (24 tys.), psychologię – ponad 20 tys., ekonomię 17,9 tys., a prawo – 17,8 tys. osób.

W porównaniu z ubiegłym rokiem akademickim stawka prezentowała się podobnie, choć nie identycznie. Wtedy na pierwszym miejscu znajdowała się informatyka, na drugim – zarządzanie, podium zamykało jednak prawo. A do pierwszej piątki wchodziła – oprócz psychologii – automatyka i robotyka.

W tym roku akademickim najbardziej obleganym kierunkiem była inżynieria i analiza danych. Chętni, którzy chcieli studiować ten kierunek, musieli pokonać ponad 54 konkurentów. Bardzo trudno było również dostać się na zarządzanie inżynierskie (ponad 19 kandydatów na jedno miejsce), chemię i toksykologię sądową (prawie 19 kandydatów na miejsce)

Uczelnią publiczną, która zachęciła do składania dokumentów największą liczbę osób, była Politechnika Warszawska. W jej murach chciało się uczyć ponad 47 tys. kandydatów (dotyczy liczby zgłoszeń na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie). Z kolei spośród uniwersytetów najwięcej zgłoszeń złożonych zostało do biur rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego (43,5 tys. osób) oraz Jagiellońskiego (33,6 tys. osób).

Wśród uczelni niepublicznych oferujących studia stacjonarne najczęściej wybieraną szkołą wyższą był SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie (chciało tam studiować ponad 3 tys. kandydatów). Natomiast osoby chcące studiować w trybie niestacjonarnym aplikowały najczęściej do Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (zrobiło tak ponad 4,7 tys. osób).

Dane zostały przekazane przez uczelnie i zamieszczone w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-om”. Dotyczą tylko uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.