W 1935 r., w ramach rządowego projektu „100 szkół dla Wileńszczyzny”, wybudowano nową, jak na owe czasy, nowocześnie wyposażoną szkołę. W 1938 roku nadano jej nazwę Szkoła nr 40 imienia Józefa Piłsudskiego.

Po przyjściu sowietów oficjalna nazwa szkoły została zlikwidowana, dlatego dzisiaj należy przywrócić, podkreślam, nie nadać, ale przywrócić szkole na Lipówce jej oficjalną nazwę, która była odebrana siłą przez rosyjskiego okupanta. To byłaby sprawiedliwość historyczna

– powiedział Zygmunt Klonowski przewodniczący Klubu „Gazety Polskiej” w Wilnie.

W czasie II wojny światowej w obecnej szkole podstawowej na Lipówce mieścił się szpital wojskowy.

Od 1945r. otworzyła swoje podwoje w charakterze technikum kolejowego. Dwa lata później nazywała się Szkołą Średnią Kolejową nr 12.

W latach 1955-1961 była Szkołą Średnią Kolei Nadbałtyckiej nr 2. Natomiast jako Szkoła Średnia nr 28 (z rosyjskim jęz. nauczania) funkcjonowała do 1994 r., w którym przemianowano ją w Szkołę Średnią na Lipówce.

Zostanie wystosowany list do mera samorządu stołecznego oraz do starosty frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin z prośbą o przywrócenie nazwy. Myślę, że mamy szansę na to, ponieważ stosunek do Piłsudskiego na Litwie zmienił się na pozytywny. Litwini zrozumieli także, że do odzyskania niepodległości, którą dzisiaj mamy, przyczynił się Józef Piłsudski

– zaznaczył Zygmunt Klonowski.