- To najobszerniejsza wystawa monograficzna Wyspiańskiego w historii polskiego muzealnictwa – podkreślił dyrektor MNK Andrzej Betlej. - Ta wielka wystawa pokazuje oszałamiającą liczbę obiektów wyłącznie z naszej własnej kolekcji oraz depozyty – dodał.

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin podkreślił, że twórczość Wyspiańskiego jest „na wskroś przesiąknięta polskością, a jednocześnie tak - w pozytywnym tego słowa znaczeniu - rewolucyjna”. Ekspozycję w gmachu głównym MNK określił „kosmosem Wyspiańskiego, który jest niczym innym jak Polską właśnie”.

Zdaniem Sellina nasze serca zaczynają bić szybciej, gdy stykamy się z twórczością Stanisława Wyspiańskiego, właśnie dlatego że jest ona przepełniona polskością.

- Wyspiański Polski na mapie Europy nie doczekał, ale za Polską tęsknił i o niej marzył – powiedział wiceminister i dodał, że zmarły 110 lat temu artysta kierował się słowami Jana Matejki, który nauczał studentów, że są dwie ojczyzny: sztuka i kraj.

Sztuka to – jak mówił Sellin przywołując słowa Matejki – pewnego rodzaju oręże, to obowiązek i ofiara, to służba dla kraju; nie można sztuki od miłości ojczyzny oddzielać.

Wiceminister przyznał, że z ogromną niecierpliwością czekał na otwarcie ekspozycji.

- To kolejny niezwykle mocny krakowski akord w obchodach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zrealizowany w ramach programu "Niepodległa”, po znakomicie przyjętej i wciąż trwającej wystawie „dziedzictwo", którą – jak mi powiedzieli dziś dyrektorzy – obejrzało już 60 tys. widzów - wskazał wiceminister.

Zdaniem Sellina sztukę Wyspiańskiego, choć znaną, za każdym razem odkrywamy na nowo.

- Być może jedną z przyczyn jest tak intrygujący i pociągający niewątpliwy geniusz tego artysty, który pozwalał mu często na wyprzedzanie prądów artystycznych i wyznaczanie nowych kierunków w sztuce – mówił wiceminister, zaznaczając, że przed każdą z profesji Wyspiańskiego, czyli m.in. malarz, grafik, dramaturg, poeta, scenograf, reformator teatru, projektant, dizajner, architekt, można dodać przymiotnik „wielki”.

Dyrektor MNK przyznał, że organizacja wystawy „Wyspiański” była trudna. Trzeba było przedstawić „wielką postać i jej różnorodną twórczość; twórczość, której tak naprawdę nie jesteśmy w stanie ogarnąć”. Łącznie w MNK jest ok. 900 pozycji inwentarzowych prac Wyspiańskiego.

Wystawa „Wyspiański” czynna będzie do 20 stycznia 2019 r., patronat honorowy nad nią objął prezydent RP Andrzej Duda.