Na nadzwyczajnej sesji projekt uchwały przedstawił radny klubu PiS Jacek Kotula.

Jako radni województwa chcemy wyrazić poparcie dla Inicjatywy Ustawodawczej +Zatrzymaj aborcję+ i przygotowanego przez komitet projektu ustawy o zmianie ustawy ze stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

– zapisano w uchwale.

Radni podkreślili, że osoby chore i niepełnosprawne mają "takie samo prawo do życia jak i osoby zdrowe".

Uchwała zostanie przesłana m.in. do Sejmu, Senatu oraz prezydenta RP.

W myśl obowiązującej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, aborcji można dokonywać, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. W dwóch pierwszych przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki; w przypadku czynu zabronionego - jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.

Zbiórkę podpisów pod projektem ograniczającym dopuszczalność aborcji prowadzi Fundacja Życie i Rodzina "Zatrzymaj Aborcję", która chce wprowadzenia zakazu aborcji ze względu na wady płodu.

W trakcie nadzwyczajnej sesji radni przyznali również odznakę honorową "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego" księdzu arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu – metropolicie lwowskiemu.

Na sesji wręczono także odznakę "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego" Markowi Strączkowi, który od lat jest dowódcą południowo-wschodniego okręgu Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.

Podkarpaccy radni przyjęli również uchwałę z okazji nadchodzącej 100. rocznicy odzyskania Niepodległości. W stanowisku tym można przeczytać m.in., że radni wyrażają wdzięczność "autorom tamtego dziejowego sukcesu oraz doceniają znaczenie wielkiego jubileuszu Niepodległej dla współczesnych mieszkańców naszego regionu i Polaków na wszystkich kontynentach”.

W 33-osobowym sejmiku podkarpackim 19 radnych należy do klubu PiS, 8 do klubu PSL, 4 do klubu PO i 2 radnych jest niezależnych.