Na cztery godziny, od 17 do 21 (od 15 do 19 czasu polskiego) zamknięto przejście na plac Czerwony, jego przedłużenie - Wasiljewski Spusk i do terenów parkowych Ogrodu Aleksandrowskiego.

Miejsca te, będące turystycznym sercem rosyjskiej stolicy i uczęszczanym terenem spacerów jej mieszkańców, zostały odgrodzone metalowymi barierkami. Dostępu strzegli funkcjonariusze FSO w rynsztunku i kaskach.

Prezydent Władimir Putin przebywa w Soczi, gdzie przeprowadza w tym tygodniu m.in. spotkania z przedstawicielami rosyjskiego przemysłu obronnego.

FSO zapowiadała wcześniej, że na Kremlu i przylegających do niego terenach odbędą się specjalne ćwiczenia taktyczne związane z profilaktyką zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Elementem ćwiczeń miały być też zadania związane z udaremnianiem działań sprzecznych z prawem i z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego obiektów. Ćwiczenia antyterrorystyczne na Kremlu FSO przeprowadza co roku.