Dzień Dziękczynienia jest świętem ruchomym i obchodzony jest przez Amerykanów zawsze w czwarty czwartek listopada. Tradycja w ten dzień jest rodzinna kolacja, na której głównym daniem jest pieczony indyk. W ciągu dnia w różnych miejscach w całych Stanach Zjednoczonych odbywają się uroczyste msze, a także okolicznościowe parady, mecze, występy. 

Tradycja Dnia Dziękczynienia sięga początków XVII w. i wiąże się z dotarciem brytyjskich osadników do wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej, w okolice tzw. The Cape (obecnie w stanie Massachusetts). Osadnicy, którzy płynęli na statku Mayflower, stanowili odłam Purytanów i uciekali z Wielkiej Brytanii przed prześladowaniami religijnymi. W 1621 r. z ludnością tubylczą wyprawili święto, które miało być aktem dziękczynienia za obfite plony. Osiedlenie się tzw. Pielgrzymów w Kolonii Plymouth uznawane jest za jedno z pierwszych udanych osiedleń na terenie późniejszych Stanów Zjednoczonych.

Thanksgiving Day rozpoczyna w USA tzw. holiday season, który zakończy się w okolicach Nowego Roku.