Dziś sejm zajmie się prezydenckimi projektami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądu Najwyższego. Jak informowaliśmy, w związku z tym do demonstracji szykuje się już opozycja i jej zwolennicy. Na najbliższy piątek 28 organizacji pozarządowych przygotowuje akcję „Wolne Sądy, Wolne Wybory, Wolna Polska!”, która ma być właśnie protestem przeciwko zmianom w ustawach o KRS i SN. Duża część członków tej swoistej koalicji finansowana jest bezpośrednio lub pośrednio z zagranicznych pieniędzy – niemieckich oraz Sorosa.

Teraz dołączają do nich dwa stowarzyszenia sędziowskie. Poinformował o tym rzecznik KRS Waldemar Żurek.

Sejm RP na posiedzeniu plenarnym rozpoczyna dzisiaj prace nad prezydenckimi ustawami o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Projekty tych ustaw spotkały się z krytyką Krajowej Rady Sądownictwa, stowarzyszeń sędziowskich, ale także środowisk prawniczych, ekspertów, pracowników naukowych i wielu organizacji obywatelskich. Zawarte w nich rozwiązania likwidują niezależność sądów, dlatego razem ze stowarzyszeniami sędziowskimi: Iustitia i Themis informujemy wszystkich, dla których ważne są niezależne instytucje gwarantujące prawa obywatelskie, że spotykamy się w piątek (24.11.2017) o godzinie 19:00 przed Pałacem Prezydenckim i przed wszystkimi sądami w całym kraju. W ten sposób wyrazimy naszą opinię o niszczeniu demokratycznego państwa prawa 

– wezwał Żurek w komunikacie.