O 10.00 rozpoczęło się posiedzenie niejawne w sprawie tej nieruchomości. Bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia komisja ogłosi decyzję w sprawie Nowogrodzkiej 6a oraz wyjaśni, w jaki sposób nieruchomość została sprywatyzowana.

Początek transmisji bezpośrednio po posiedzeniu, najwcześniej o 12.00.