Naturalnie służby bezpieczeństwa Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW) mają szczególnie na oku pewne organizacje. Badamy w ich przypadku, czy istnieją przesłanki do zakazania ich działalności lub wszczęcia postępowania karnego
- powiedział rzecznik federalnego ministerstwa spraw wewnętrznych

Jak wynika z raportu służb ochrony konstytucji NRW wyraźnie zwiększa się liczba meczetów powiązana ze środowiskiem salafitów w tym landzie. Sama liczba salatafitów nieustannie rośnie - z 2,5 tys. w 2015 r. do 3 tys. w październiku 2017.

Jak informuje "Der Spiegel" wzrosła też liczba obserwowanych stowarzyszeń skupionych wokół meczetów. Obecnie służby śledzą aktywność aż 73 organizacji.

Koalicyjny rząd CDU i FDP Nadrenii Północnej-Westfalii uzgodnił w umowie "konsekwentne zabranianie działalności islamistycznych organizacji i ugrupowań" – podaje "Der Spiegel"

Działalność meczetów i grup salafitów może być zabroniona, jeżeli naruszają one niemiecką konstytucję.