Ze względu na dobro duchowe wiernych i w poczuciu odpowiedzialności za wypowiadane słowa, które w określonych kontekstach tworzonych faktów medialnych wywoływały wśród licznych wiernych dezorientację, m.in. co do nauczania Kościoła odnośnie moralnej oceny samobójstwa (KKK 2280-2282) oraz wprowadziły poważne zamieszanie a nawet zgorszenie, nade wszystko spowodowane opublikowanym 15 listopada 2017 roku wpisem na profilu facebookowym Forum LGBT, jednoznacznie wskazującym na poparcie przez ks. Adama Bonieckiego MIC organizacji tzw. mniejszości seksualnych, których działalność stoi w całkowitej sprzeczności z nauczaniem moralnym Kościoła (por. KKK 2357-2359), w porozumieniu z ks. A. Bonieckim przełożony prowincji wycofał zainteresowanemu przywilej swobodnego wypowiadania się w mediach, pozostawiając jedynie możliwość współpracy z redakcją "Tygodnika Powszechnego" 

– czytamy w komunikacie.

Zgromadzenie Księży Marianów podkreśliło, że "odpowiednie kroki odnośnie karności i dyscypliny mające na celu naprawę tej sytuacji zostały podjęte zgodnie z obowiązującym prawem, przedstawione zainteresowanemu i przez niego przyjęte".

9 listopada przełożony prowincji udzielił ks. Bonieckiemu upomnienia.

Przypomnijmy, że ks. Adam Boniecki wygłosił homilię na pogrzebie Piotra S., który zmarł na skutek samopodpalenia, jakiego dokonał pod PKiN. Wcześniej, w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" Boniecki usprawiedliwiał to samobójstwo, choć nauka Kościoła katolickiego zdecydowanie potępia takie akty.