PAP dotarła do postanowienia ws. skargi prezydent Warszawy, które Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał 13 listopada.

30 sierpnia komisja zajęła się reprywatyzacją stołecznej kamienicy przy ul. Poznańskiej 14. W trakcie rozprawy doszło do sporu między pełnomocnikami warszawskiego ratusza a szefem komisji Patrykiem Jakim, który zarzucił prawnikom "dręczenie" zeznających przed komisją świadków, po czym wykluczył ich z posiedzenia.

Odwołanie od tej decyzji jeszcze tego samego dnia złożyła do WSA prezydent Warszawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie Komisji ds. usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa z dnia 30 sierpnia 2017 (...) w przedmiocie wydalenia z rozprawy pełnomocników strony, postanawia: odrzucić skargę – czytamy w postanowieniu WSA.

Członek komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta, odnosząc się do postanowienia sądu, podkreślił że wykluczenie pełnomocników miasta nie podlegało zaskarżeniu, jednak prezydent stolicy złożyła skargę do WSA.

Jednak WSA ją odrzucił, czym podzielił stanowisko komisji weryfikacyjnej w sprawie – podkreślił Kaleta.

Przypomnijmy, że 18 września komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję władz Warszawy z 2013 r. w sprawie nieruchomości przy ul. Poznańskiej 14.