Tablice zostaną umieszczone z inicjatywy ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Chodzi konkretnie o żołnierzy, którzy bronili lokalną polską społeczność przed nacjonalistami ukraińskimi z OUN i UPA

- podkreślił Dworczyk.

Przy tej okazji, należy również podziękować posłowi Tomaszowi Rzymkowskiemu z Kukiz 15, który także zabiegał o takie upamiętnienie

- dodał.

Upamiętnienie ma dotyczyć wydarzeń m.in. w Korytnicy (12 marca 1944r.), Narolu (21-22 maja 1944 r.), Rzeczycy (2 czerwca 1944 r.) i Birczy (1945-46 r.).

Ostatnie odsłonięcie tablicy pamiątkowej na filarze Grobu Nieznanego Żołnierza poświęconej Żołnierzom Wyklętym odbyło się 15 sierpnia 2016 r., w dniu święta Wojska Polskiego. Zostało wówczas upamiętnionych dziewięć wydarzeń - głównie bitwy i potyczki podziemia AK-owskiego i poakowskiego z NKWD, Armią Czerwoną, UB i Ludowym Wojskiem Polskim. Upamiętniona została także Obława Augustowska oraz śmierć ostatniego Żołnierza Wyklętego Józefa Franczaka, ps. "Lalek", który zginął w 1963 r.

24 stycznia 1925 r. Rada Ministrów zadecydowała o budowie Grobu Nieznanego Żołnierza w arkadach Pałacu Saskiego w Warszawie. W centrum pomnika, umieszczonego w trzech środkowych arkadach Pałacu znalazła się płyta z szarego kamienia z napisem "Tu leży żołnierz polski poległy za Ojczyznę". Na stalowej płycie wewnątrz napisano "Dnia 2 XI 1925 roku zostały złożone w tym miejscu zwłoki nieznanego żołnierza polskiego przeniesione z wybranego losem pobojowiska lwowskiego", zaś na trumnie wyryto "Trumna ta zawiera zwłoki Nieznanego Żołnierza polskiego wzięte z mogiły lwowskiej dnia 29 X 1925 roku". Na filarach znalazły się pierwsze granitowe tablice z miejscami bitew z lat 1914-20.