Przedmiotem śledztwa prowadzonego od 2014 roku była m.in. działalność przestępcza zorganizowanej grupy, o kierowanie którą podejrzany jest Paweł O. Śledczy zarzucają członkom tej grupy przestępstwa narkotykowe oraz kryminalne, wśród nich pobicia, rozboje i wymuszenia rozbójnicze.

W drugim wątku śledztwa badano działalność grupy, o założenie której są podejrzani Magdalena G. i Robert H. Jej członkowie usłyszeli zarzuty związane z obrotem znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych, a także popełnienia szeregu innych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu oraz autentyczności dokumentów.

Postępowanie objęło też działalność zorganizowanej grupy, którą według śledczych kierował Adam Ś. Grupa ta – zgodnie z ustaleniami CBŚP – zajmowała się dostarczaniem znacznych ilości środków odurzających z terenu Republiki Czeskiej do Polski oraz ich dalszym wprowadzaniem do obrotu.

Podejrzanym przedstawiono łącznie blisko 200 zarzutów, w tym dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanych grupach przestępczych, obrotu i wewnątrzwspólnotowej dostawy znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa oraz szeregu innych, jak pomocnictwo w przerywaniu ciąży, a także przestępstw przewidzianych w kodeksie karno-skarbowym.

Wobec podejrzanych zastosowano sześć tymczasowych aresztowań, 35 dozorów policji, 15 poręczeń majątkowych (na łączną kwotę 148 tys. zł), pięć zakazów opuszczania kraju i jeden zakaz zbliżania się do świadków i pokrzywdzonych. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie na łączną kwotę blisko 340 tys. zł.

Policjanci w śledztwie wykazali obrót około 400 kg różnego rodzaju narkotyków, zlikwidowali plantację marihuany i zabezpieczyli łącznie około 5,7 kg narkotyków. Przejęli ponad 616 tys. sztuk papierosów bez polskich oznaczeń akcyzy, o wartości rynkowej blisko 400 tys. zł. Skarb Państwa utracił 26 tys. zł z VAT i ponad 0,5 mln zł z podatku akcyzowego. Łącznie w toku śledztwa zabezpieczono pięć jednostek broni palnej i ponad 150 sztuk amunicji.

Według funkcjonariuszy podejrzani mogą mieć związek z kradzieżą 190 tys. euro i samochodu marki bmw - przestępstw popełnionych na terenie Republiki Czeskiej.

CBŚP wskazuje, że sprawa miała złożony i skomplikowany charakter, a zorganizowane grupy przestępcze zajmowały się tzw. multiprzestępczością (oprócz obrotu znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych, jej członkowie podejrzani są o szereg innych przestępstw opisanych w kodeksie karnym i innych ustawach).