W komunikacie MON przypomina, że w poniedziałek w rejonie Elbląga utworzone zostało Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe w związku z wichurami, które przeszły nad Polską. Wojewoda Warmińsko-Mazurski skierował do ministra obrony narodowej wniosek w sprawie wydzielenia sił i środków SZ RP do wsparcia administracji publicznej w Elblągu.

Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz wydał niezwłocznie decyzję w sprawie skierowania wydzielonych sił i środków SZ RP do wsparcia administracji publicznej. Dowódca Operacyjny wydał rozkaz w sprawie użycia Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Elbląg z 16 Dywizji  Zmechanizowanej (100 żołnierzy-stan na 30.10.2017) do wsparcia organów administracji publicznej.

WZZ Elbląg III realizować będzie zadania w zakresie układania worków z piaskiem, rozstawiania rękawów przeciwpowodziowych oraz likwidacji skutków zagrożenia powodziowego. Wydzielone siły i środki osiągnęły gotowość do działania do 22.00 (30.10.) i pozostawać będą w gotowości do realizacji zadań w rejonie mostu na rzece Wąskiej w m. Węzina.