Szkolenie obejmowało elementy SERE. Nazwa pochodzi od angielskich słów: Survival (przetrwanie), Evasion (unikanie), Resistance (opór) oraz Escape/Extraction (ucieczka/odzyskanie). SERE dzieli się na trzy poziomy. Pierwszy z nich obowiązuje każdego członka Sił Zbrojnych RP, zaś kolejne odgrywają istotne znaczenie dla tzw. personelu średniego i wysokiego ryzyka. Każdy kto znajdzie się w zagrożonym rejonie, gdzie prowadzony jest konflikt zbrojny, jest narażony na izolację. Sytuacja, w której żołnierz zostaje odizolowany od wojsk własnych wymaga dużej odporności fizycznej, jak i psychicznej. Zajęcia zostały zorganizowane przez wykwalifikowanych instruktorów, którzy na co dzień pełnią służbę wojskową w jednostkach wchodzących w skład 6. Brygady Powietrznodesantowej - czytamy na portalu Dowództwa Operacyjnego RSZ.

Szkolonym przybliżono informacje na temat systemu odzyskiwania personelu w Siłach Zbrojnych, podstawowego wyposażenia, technik ratowniczo-survivalowych oraz priorytetów w survivalu, czyli budowy schronień, sposobów zdobywania żywności, pozyskania oraz uzdatniania wody i nawigacji - podaje DO RSZ.