Szef MON obserwował pokaz dynamiczny akcji ratowniczej w wykonaniu załogi śmigłowca ratowniczego W-3WARM Anakonda na lotnisku w Babich Dołach, gdzie mieści się również siedziba Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.  Minister Macierewicz spotkał się także z kadrą dowódczą Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego, brygady i bazy lotnictwa morskiego oraz wysłuchał meldunku na temat organizacji systemu ratownictwa morskiego w Polsce oraz sił i środków Brygady Lotnictwa MW wydzielanych do systemu SAR. 

Załogi zmodernizowanych śmigłowców przedstawiły główne zmiany wyposażenia i systemów polskiego śmigłowca ratowniczego W-3WA RM Anakonda i ich wpływ na zdolności operacyjne wojskowego lotnictwa ratowniczego na Bałtyku. Minister Macierewicz podkreślił, że rozmowy z załogami i dowódcami wskazują na konieczność uruchomienia trzeciego, obok Babich Dołów i Darłowa, punktu całodobowych dyżurów.

Tych śmigłowców będziemy się starali dostarczyć tyle, żeby rzeczywiście mogły spełniać zadanie ratowania życia. Chcemy je nie tylko modernizować, ale rozważyć kupno następnych takich śmigłowców ratowniczych – powiedział minister Macierewicz, który obejrzał pokaz z udziałem zmodernizowanego śmigłowca Anakonda w wersji W-3WARM

Marynarka Wojenna RP otrzymała pięć zmodernizowanych maszyn, wyposażonych m.in. w urządzenia noktowizyjne, nową wyciągarkę i kosz do podejmowania poszkodowanych, trzy następne mają być dostarczone w przyszłym roku.

Ratownictwo MW jest istotnym elementem służby SAR w Polsce. Wraz z Morska Służbą Poszukiwania i Ratownictwa (odpowiedzialną za cały system), jednostkami administracji, policją, strażą pożarną, jednostkami Służby Zdrowia oraz Morskim Oddziałem Straży Granicznej Ratownictwo MW uczestniczy w wykonywaniu zadań ratowania życia na morzu.

Modernizację pięciu śmigłowców Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej prowadziły zakłady lotnicze PZL – Świdnik. Jej celem była unifikacja wyposażenia, doposażenie w nowy sprzęt śmigłowców W-3RM oraz przebudowa do wersji ratowniczej dwóch śmigłowców wersji transportowej W-3T. Wszystkie zmodernizowane śmigłowce reprezentują jednolity standard maszyn W-3WARM.

Zmodernizowane Anakondy wyposażono m.in. w cyfrowy system sterowania silnikami FADEC - ang. Full Authority Digital Engines Control (w miejsce analogowego), nowe wyposażenie ratownicze oraz nowe kamery termowizyjne sprzężone z reflektorami - tzw. szperaczami. Wszystkie śmigłowce wyposażone są również w system automatycznej identyfikacji jednostek pływających AIS, który znacznie usprawnia prowadzenie ewakuacji poszkodowanych z pokładów statków. 

W ramach stałych dyżurów ratowniczych w 2017 roku siły BLMW zrealizowały 20 lotów ratowniczych, w czasie których pomocy udzielono 9 poszkodowanym.