Rozporządzenie weszło w życie 31 października 2017 r. z mocą obowiązującą od 1 lipca 2017 r.

Zgodnie z nowymi przepisami dla lekarzy, którzy są obecnie w trakcie specjalizacji w ramach rezydentury, stawki kształtują się następująco: w dziedzinie zwykłej do 2 lat odbywania specjalizacji – 3570 zł (podwyżka 400 zł), zaś po 2 latach – 3891 zł (podwyżka 433 zł). Są to kwoty brutto.

W dziedzinach priorytetowych (15 dziedzin) do 2 lat odbywania specjalizacji w trybie rezydentury przewidziano 4070 zł (podwyżka 468 zł), a w dziedzinach priorytetowych po 2 latach – 4391 zł (podwyżka 501 zł).

Inne będą stawki dla lekarzy, którzy dopiero rozpoczną rezydenturę.

- Zachowaliśmy zróżnicowanie wysokości zasadniczego wynagrodzenia ze względu na rok i rodzaj dziedziny medycyny, w której odbywana jest specjalizacja – wskazało MZ.

Rozporządzenie zakłada, że lekarze, którzy rozpoczną szkolenie w deficytowych dziedzinach medycyny, będą otrzymywali tzw. dodatek motywacyjny w wysokości 1200 zł brutto.