Jak się okazuje, już ponad cztery miesiące temu Jacek Sasin wystąpił do Hanny Gronkiewicz-Waltz z formalnym wnioskiem o przygotowanie i przedłożenie Radzie Warszawy uchwał dot. lokalizacji dwóch pomników, na które prowadzona jest zbiórka publiczna.  

Jak już informowaliśmy, pomnik śp. prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ma zostać zlokalizowany w osi ul. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza przy zbiegu z ul. Krakowskie Przedmieście, natomiast pomnik ofiar tragedii smoleńskiej 2010 r., w północnej części skweru im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Karowej.

- Chcemy, aby pomniki upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej były gotowe na 10 kwietnia 2018 roku - oświadczył poseł PiS Jacek Sasin, podczas ogłaszania wyników konkursu na projekty pomników: prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ofiar Tragedii Smoleńskiej.

CZYTAJ WIĘCEJ: Tak będą wyglądać pomniki Lecha Kaczyńskiego i ofiar tragedii smoleńskiej

Tymczasem okazuje się, że pomimo upływu czasu oraz ponowienia wniosku złożonego we wrześniu, żadna z uchwał dotyczących lokalizacji obu upamiętnień nie została przedstawiona do rozpatrzenia Radzie m.st. Warszawy. Jacek Sasin w piśmie do przewodniczącej Rady Miasta zwraca uwagę, że Urząd Miasta miał wystarczająco wiele czasu, aby projekty przygotować na sierpniową bądź wrześniową sesję Rady m.st. Warszawy.  Tak się jednak nie stało.

„Zaniechanie Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz budzi zaniepokojenie członków Komitetu Społecznego Budowy Pomników oraz wszystkich, którym na sercu leży trwałe i godne upamiętnienie w przestrzeni publicznej stolicy Polski osób, które zginęły pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r., w tym także wybitnego męża stanu, jakim był śp. prof. Lech Kaczyński – Prezydent Polski, a wcześniej Prezydent m.st. Warszawy. Uporczywy brak jakichkolwiek działań, w tym nawet odpowiedzi na nasze pisma, sugeruje celowe, wynikające ze złej woli, postępowanie Pani Prezydent. Co więcej, taka opieszałość uniemożliwia podjęcie dalszych działań, m.in. wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
 
W związku z powyższym, działając w imieniu społecznego Komitetu Budowy Pomników, zwracam się do Pani Przewodniczącej jako osoby kierującej pracami Rady Miasta o przygotowanie projektów stosownych uchwał dotyczących lokalizacji pomników i przedłożenie ich na najbliższą sesję rady m.st. Warszawy do decyzji radnych.” - czytamy w piśmie skierowanym do Ewy Malinowskiej-Grupińskiej.