- Tylko dwie z sześciu miejscowości, w których odbywać się będą najbliższe przysięgi wojskowe, są siedzibami batalionów lekkiej piechoty. Organizując tego typu uroczystości poza miastami powiatowymi czy też wojewódzkimi chcemy podkreślić terytorialny charakter naszej formacji

 – zaznaczył Pietrzak.

Żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. Mścisław zostaną zaprzysiężeni w czterech miastach. W sobotę uroczystości odbędą się w Siedlcach i w Grajewie, a w niedzielę w Augustowie. Żołnierze 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Hieronima Dekutowskiego, ps. Zapora złożą przysięgę w niedzielę w Zamościu. Należący do 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego zostaną zaprzysiężeni w Krośnie w niedzielę.

Ogółem w trzech brygadach obrony terytorialnej przysięgę złoży ponad 800 żołnierzy, towarzyszyć im będzie ponad 300 rezerwistów.

W WOT pełni obecnie służbę ponad 6,5 tysięcy żołnierzy, w tym blisko 5,5 tys. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej i ponad tysiąc żołnierzy zawodowych. Kończące się obecnie szkolenia podstawowe (dla ochotników, którzy nie służyli w wojsku) i wyrównawcze (dla rezerwistów, którzy już odbyli służbę) to przedostanie zaplanowane w jednostkach WOT w tym roku. Ostatni tegoroczny nabór ochotników do służby w WOT rozpocznie się w listopadzie.

Żołnierze, którzy w najbliższy weekend złożą przysięgę, wstąpili do służby 13 i 14 października br. Przeszli 16-dniowe szkolenie podstawowe, prowadzone w systemie ciągłym. Brały w nim udział osoby, które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową. Podczas 16 dni szkolenia największy nacisk kładzie się na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz przetrwania, pierwszej pomocy, topografii. W szkoleniu taktycznym priorytetem jest szkolenie ogniowe, w tym nauka bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią. Podczas szkolenia ogniowego statystyczny żołnierz WOT zużywa ok. 100 sztuk amunicji. Równolegle do szkolenia podstawowego prowadzone było ośmiodniowe szkolenie wyrównawcze. Uczestniczyli w nim rezerwiści.

Ponad 30 proc. "terytorialsów" to osoby do 25. roku życia, średnia wieku w WOT wynosi 31 lat, a 9 proc. to kobiety. Ponad jedna trzecia żołnierzy TSW ma wykształcenie wyższe, połowa średnie a 14 proc. deklaruje że studiuje. Ponad 40 proc. ma wykształcenie techniczne.