Jakie tajemnice skrywają jeszcze esbeckie archiwa? IPN udostępnia sensacyjne dokumenty wywiadu SB

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w publicznym inwentarzu udostępniło kolejne 55 tys. opisów jednostek archiwalnych z zasobów IPN. Jak się okazuje, wśród opublikowanych akt największą część stanowią dokumenty pochodzące z tzw. zbioru zastrzeżonego, m.in. wytworzone w wywiadzie SB.

Filip Błażejowski/Gazeta Polska

IPN podsumował, że publiczny inwentarz archiwalny zawiera obecnie informacje o ponad 1,793 mln jednostek archiwalnych przechowywanych w archiwach IPN. Inwentarz ten pełni rolę czytelnego spisu treści dla wszystkich korzystających z archiwaliów IPN. Dostępny jest na stronie www.inwentarz.ipn.gov.pl i przedstawia opis zasobu Instytutu poprzez informacje o konkretnych jednostkach archiwalnych.

Należy podkreślić, że inwentarz IPN nie zawiera treści dokumentów - dostępne są one np. dla historyków lub dziennikarzy jedynie w archiwach IPN na terenie całego kraju.

- Wśród opublikowanych akt największą część stanowią akta pochodzące ze zlikwidowanego zbioru zastrzeżonego. Są to głównie materiały operacyjne MSW i Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych oraz Zarządu II Sztabu Generalnego, a także akta personalne funkcjonariuszy SB – informuje Instyt Pamięci Narodowej.

Dużą grupę udostępnionych opisów stanowią akta wytworzone w wywiadzie SB, czyli w Departamencie I MSW i jednostkach mu podległych, np. teczki rozpracowań i kontaktów operacyjnych.

Inwentarz uzupełniono głównie o kolejne opisy akt wytworzonych przez cywilne organy bezpieczeństwa państwa. To ponad 31 tysiące nowych rekordów. Ponadto np. 5,2 tys. nowych rekordów odnosi się do cywilnego wymiaru sprawiedliwości, ponad 2,5 tys. do wojskowego wymiaru sprawiedliwości, a ponad 2,9 tys. do wojskowych organów bezpieczeństwa państwa. Ponad 3150 nowych opisów dotyczy prac Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, przybyło też 263 nowych rekordów odnoszących się do dokumentów władz okupacyjnych i instytucji III Rzeszy Niemieckiej; 1585 dotyczy archiwów osobistych i kolekcji.

Wśród ostatnio opublikowanych opisów - w ocenie IPN - na uwagę zasługują dotyczące np. dokumentacji Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy z lat 1951-1975. Najciekawsze z nich dotyczą spraw sądowych i śledczych, m.in. w sprawie przeciwko osobom oskarżonym w tzw. „aferze mięsnej” i aferze „Zalew”.

Kolejna transza opisów jednostek archiwalnych z zasobów IPN archiwiści zaplanowana jest w połowie lutego 2018 r.

 

 

Źródło: niezalezna.pl, PAP

#IPN #SB #IPN #Służba Bezpieczeństwa #archiwa #teczki #ściśle tajne

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo