Sejm uchwalalił dziś ustawę o finansowaniu zadań oświatowych. Oznacza to, że przepisy dotyczące przyznawania dotacji samorządom będą uszczelnione, wymiar pensum logopedów, psychologów, pedagogów szkolnych ujednolicony, a ścieżka awansu zawodowego nauczycieli wydłużona.

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska kilkukrotnie zabierała głos w czasie głosowań nad poprawkami do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Podkreśliła, informacje o 11,5 tys. dodatkowych miejsc pracy to pierwsze, najnowsze dane z Systemu Informacji Oświatowej. Są one wiarygodne, gdyż każdy dyrektor musi wprowadzić te dane do systemu.

Przypomnijmy, że Związek Nauczycielstwa Polskiego informował w pierwszej połowie października, że 6,5 tys. nauczycieli straciło pracę w wyniku reformy edukacji, a ponad 18,5 tys. ma ograniczony etat lub pracuje w kilku szkołach albo przeszło w stan nieczynny.

Minister edukacji wielokrotnie podkreślała w ostatnich miesiącach, że jednym z celów reformy edukacji jest ochrona miejsc pracy nauczycieli, a zwolnienia to rezultat niżu demograficznego. Przyznała, że w ciągu dwóch lat przekształceń spodziewanych jest 10 tys. dodatkowych etatów dla nauczycieli.