Akt oskarżenia w tej sprawie Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście w Warszawie.

„Prokurator zarzuca Zofii K. złożenie obietnicy korupcyjnej tj. obietnicy wręczenia 200 tys. zł za pośrednictwem ustalonej osoby, prokuratorowi Prokuratury Regionalnej w Warszawie w zamian za umorzenie jednego ze śledztw”

- głosi komunikat na stronie prokuratury. Ponadto Zofię K. oskarżono o wręczenie 1200 zł korzyści majątkowej osobie, która miała pośredniczyć we wręczeniu tej łapówki.

Śledztwo wszczęto na podstawie materiałów uzyskanych w wyniku czynności operacyjnych. 

„Z ustaleń wynikało, iż w czerwcu 2016 r. funkcjonariusz policji został powiadomiony przez swego informatora o kobiecie, wobec której toczą się postępowania, powiązanej z bankiem w Lesznowoli, która chce zapłacić kwotę ok. 200 tys. zł policjantom lub innym osobom mogącym jej pomóc w pozytywnym zakończeniu jej spraw”

- poinformowała prokuratura.

Kobieta nie przyznała się do zarzutów. W wyjaśnieniach zaprzeczyła, aby komukolwiek oferowała korzyść majątkową za umorzenie sprawy i, by dała komuś 1200 zł za pośrednictwo.

W maju br. prokuratura regionalna informowała o zarzutach wobec Zofii K. - a także wobec b. wiceprezes BS w Lesznowoli Zofii W.

Zofii W. postawiono zarzut przywłaszczenia 900 tys. zł z BS w Lesznowoli w 2006, 2009 i 2011 r. wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Zarzucono jej też wytworzenie nieprawdziwej dokumentacji bankowej, która miała świadczyć o udzieleniu określonych pożyczek mieszkaniowych i kredytów konsumpcyjnych oraz podrobienie podpisów innych osób w dokumentacji bankowej.

B. wiceprezes miała też nakłaniać w 2010 r. inną osobę do złożenia w banku podrobionych dokumentów dla uzyskania pożyczki mieszkaniowej, a w 2013 i 2014 r. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, nie dopełniła obowiązku prawidłowej oceny zdolności kredytowej kredytobiorców i mimo to bez opinii analityków udzieliła kredytów hipotecznych, inwestycyjnych i gotówkowych na kwotę 5,1 mln zł.

Zofii W. grozi kara pozbawienia wolności od 5 lat albo kara 25 lat pozbawienia wolności.