Pogłębianie Wisły odbywa się m.in. w okolicy miejscowości Pieńki Ośnickie, powyżej Płocka, gdzie planowane wydobycie osadu z dna rzeki ma wynieść 100-110 tys. metrów sześc. Prace prowadzone tam na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Warszawie, na podstawie umowy zawartej z wykonawcą z początkiem października, mają potrwać do 1 grudnia. Ich koszt to prawie 900 tys. zł.

Celem jest zmniejszenie ryzyka powstawania zatorów, usprawnienie przepływu wód wezbraniowych i polepszenie warunków żeglugowych

- poinformował RZGW.

Na Wiśle w rejonie Płocka rozpoczyna się Zbiornik Włocławski, największy sztuczny akwen w Polsce, który rozciąga się na długości 58 km, do tamy we Włocławku. Zbiornik ten powstał pod koniec lat 60. XX wieku w związku z budową włocławskiej zapory i tamtejszej elektrowni.

Według szacunków, ilość osadu spływającego każdego roku z górnego biegu Wisły w rejon Płocka i Zbiornika Włocławskiego to ok. 1,5 mln metrów sześc. Skutkiem jest systematycznie wypiętrzanie dna rzeki, co przy wezbraniach zwiększa groźbę powodzi, także w okresie zimy, kiedy powstałe skupiska piasku mogą blokować swobodne spływanie lodu i śryżu, doprowadzając do powstawania zatorów.

RZGW poinformował, że w ramach pogłębiania Wisły w rejonie Płocka i Zbiornika Włocławskiego, w 2016 r. w okolicy miejscowości Maszewo wydobyto 36 tys. metrów sześc. osadu, a w samym Płocku, w pobliżu Mostu Solidarności, usunięto 100 tys. metrów sześc. – w tym przypadku koszt prac wyniósł 700 tys. zł.

Pogłębianie Wisły w rejonie Zbiornika Włocławskiego i powyżej niego rozpoczęto po powodzi w lutym 1982 r., gdy w wyniku zatoru lodowego na rzece zalana została lewobrzeżna część Płocka - Radziwie oraz kilka okolicznych miejscowości. Według Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, powódź ta była największą i jednocześnie najgroźniejszą powodzią zatorową w Polsce w XX wieku. Rzeka zalała wtedy ok. 10 tys. ha gruntów i ponad 5 tys. budynków. Ewakuowano ok. 14 tys. ludzi i ok. 12 tys. sztuk zwierząt.

Prace związane z pogłębianiem i stałym udrażnianiem koryta środkowego biegu Wisły przerwano w latach 90. XX wieku. Zostały one wznowione po powodzi w 2010 r., która dotknęła wtedy - w maju i czerwcu - położone pod Płockiem gminy Gąbin i Słubice. Wezbrana rzeka zalała wówczas mniej więcej 6 tys. ha. Ewakuowano ponad 2,5 tys. osób i ponad 2,3 tys. zwierząt.

Systematycznego pogłębiania Wisły w rejonie Zbiornika Włocławskiego i powyżej niego, w ramach stałych działań przeciwpowodziowych, domagają się okoliczni mieszkańcy, w tym działający od 2012 r. w powołanym wówczas Stowarzyszeniu Obrońców Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej.