W październiku poparcie dla rządu wzrosło o 1 punkt proc. w stosunku do września; liczba przeciwników Rady Ministrów – 27 proc. – spadła o 3 punkty proc. Obojętność wobec rządu wyrażało 26 proc. ankietowanych – o 2 punkty proc. więcej w porównaniu z badaniem z ubiegłego miesiąca.

Według CBOS, w październiku wyniki działalności rządu pozytywnie oceniło 58 proc. badanych (wzrost o 3 punkty proc), a źle – 31 proc. (spadek o 4 punkty proc.) 11 proc. respondentów – o 1 punkt proc. więcej niż w poprzednim miesiącu – nie miało w tej sprawie zdania.

W październiku, jak podaje CBOS, polepszyły się też notowania Beaty Szydło jako szefowej rządu. Zadowolenie z tego, że stoi ona na czele rządu, wyraża 53 proc. badanych (wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu z badaniem z września). Niezadowolonych jest 35 proc. respondentów (spadek o 2 punkty). 12 proc. badanych nie miało w tej sprawie zdania (wzrost o 1 punkt proc.).

Lepsze niż miesiąc temu są także oceny polityki rządu w sferze gospodarki. Perspektywy poprawy sytuacji gospodarczej w wyniku podejmowanych przez rząd działań dostrzega 55 proc. ankietowanych (wzrost o 2 punkty procentowe). Sceptycznie odnosi się do tego 34 proc. respondentów (spadek o 3 punkty). Niezdecydowanych było 11 proc. respondentów – o 1 pkt proc. więcej niż w ubiegłym miesiącu.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (328) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI), w dniach 5–12 października 2017 roku, na liczącej 948 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.