Tak jak wojsko, ministerstwo, administracja, tak samo przemysł nie jest tylko sam dla siebie. Tym, co buduje siłę (...), jest duch narodu, dusza narodu.  Zespół wartości, według których wychowujemy nasze dzieci, potem dorosłych ludzi - tych którzy używają wartości materialnych dla tworzenia wolnej, niepodległej i żyjącej w dobrobycie ojczyzny – powiedział minister Antoni Macierewicz.

Szef resortu obrony narodowej podkreślił, że Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej "ma służyć umacnianiu, rozbudowywaniu i upowszechnianiu wartości, które towarzyszyły naszemu narodowi od tysiąca lat".

Minister obrony narodowej, odnosząc się do powiedzenia mówiącego, że "naród polski działa zgodnie z zasadą słomianego ognia", zaznaczył, że ten ogień" jest krótkotrwały, ale nieprawdopodobnie silny - tak jak silnym było uderzanie najnowocześniejszej i najskuteczniejszej broni, która Polsce dała 150 lat dominacji na teatrze bitewnym w całej Europie - husarii.

Jej pierwsze uderzenie było nie do odparcia – przypomniał Antoni Macierewicz.

Jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, to zrozumiemy, że te cechy narodowe, która są trwałe, są w jakimś sensie obiektywne. Mogą być powodem do zwycięstwa i źródłem zwycięstw, jeżeli przywództwo polityczne (...) je wykorzysta – ocenił minister obrony narodowej.

Antoni Macierewicz zaznaczył, że Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej "służyć będzie właśnie temu, żeby ten słomiany ogień przekształcać wtedy, kiedy on jest w swoim największym nasileniu, w trwałe cechy, wartości narodu polskiego".

Przekazanie darowizny miało miejsce w ramach inauguracji działalności Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jej głównym celem ma być wspieranie środowisk i inicjatyw patriotycznych.