Celem ćwiczenia było sprawdzenie, ocena i potwierdzenie interoperacyjności systemów łączności teleinformatycznej oraz radiowej. Do 2016 r.  ćwiczenie realizowane było w wymiarze narodowym Rumunii. Począwszy od 2017 r. ćwiczenie realizowane jest w wymiarze międzynarodowym, włączonym do MTEP (Military Training and Exercise Programme - Program Ćwiczeń i Szkoleń Wojskowych NATO) - czytamy na portalu DO RSZ.

Z I zmiany PKW Rumunia udział wzięli żołnierze Zespołu Łączności. Była to doskonała okazja do sprawdzenia posiadanego sprzętu łączności i wymiany doświadczenia z sojusznikami nie tylko z Rumunii, ale także innych państw członkowskich NATO (Bułgaria, Włochy) oraz Mołdawii, która brała udział w ramach PFP (Partnership for Peace - Partnerstwo dla Pokoju) - podaje Dowództwo Operacyjne.

17 października ćwiczących odwiedzili: minister obrony Rumunii Mihai Fifor oraz Szef Sztabu Generalnego gen. Nicolae Ciuca. Minister Obrony został zapoznany z celami ćwiczenia, strukturą, rozmieszczeniem kierownictwa ćwiczenia, dotychczasowymi wynikami, oraz udzielił wywiadu dla "Głosu Armii"- radia prowadzonego przez żołnierzy. Udział kierownictwa resortu obrony narodowej Rumunii świadczy o dużym zainteresowaniu kwestiami związanymi z wykorzystaniem środowiska teleinformatycznego do kierowania i dowodzenia podległymi oraz przydzielonymi siłami i środkami, jak również współpracy w tym zakresie z partnerami z NATO. 

Wstępne wnioski potwierdzają możliwości współdziałania w systemach łączności radiowej i teleinformatycznej, oraz dostarczają cenne doświadczenia dla wszystkich uczestników ćwiczenia - informuje DO RSZ.