To tutaj właśnie będą wypracowywane podstawowe normy, zasady i sposoby działania kontrwywiadów krajów sojuszniczych NATO po to, aby móc skutecznie przeciwstawić się penetracji ze strony naszego przeciwnika – powiedział minister Antoni Macierewicz. – Penetracji, która dzisiaj obejmuje wszystkie dziedziny życia i dotyka nie tylko naszych armii, ale dotyka także infrastruktury krytycznej, dotyka naszego życia cywilnego, realizowana jest poprzez zarówno narzędzia cybernetyczne jak i klasyczną penetrację szpiegowską – mówił szef MON. – Temu wszystkiemu przeciwstawiać się będą państwa NATO i służby kontrwywiadu NATO w oparciu o tutaj wypracowane normy, tutaj formułowaną doktrynę kontrwywiadowczą NATO –  dodał.

Dlatego waga tego przedsięwzięcia i odpowiedzialność, która spada na funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy tu będą pracowali jest gigantyczna. Od nich zależeć będzie bezpieczeństwo naszych armii. Od nich zależeć będzie bezpieczeństwo naszych państw i naszych narodów – podkreślił minister Antoni Macierewicz.

Dziękuję za zaproszenie na otwarcie Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Podczas ostatniego spotkania pojawiło się wiele negatywnych informacji. Chciałbym powiedzieć, że nie były one prawda ­– mówił z kolei minister obrony Słowacji Peter Gajdoš. – Centrum jest zdolne do ćwiczenia, nauczania ale także do przygotowywania ekspertyz z działalności kontrwywiadowczej. To wynik współpracy nie tylko w ramach NATO ale także naszych bratnich narodów – Słowacji i Polski – podkreślił słowacki minister.

Cieszę się że mogę tu być dzisiaj z Państwem. Bezsprzecznie, dla nas jest to bardzo istotny dzień, ponieważ  w końcu mogliśmy otworzyć to Centrum, które da bezpieczeństwo naszym krajom, naszym narodom i całemu sojuszowi. My, jako ministrowie obrony jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo, ale nie tylko za identyfikację zagrożenia, ale i za zwalczanie wszelkich zagrożeń. I właśnie między innymi temu będzie służyło to Centrum Eksperckie Kontrwywiadu - powiedział minister obrony Węgier Istvan Simicsko.

Mówiąc o zadaniach CEK NATO, minister obrony Rumunii Mihai-Viorel Fifor  stwierdził: - To Centrum jest po to, aby wypracować pewną jedność w ramach ćwiczeń i wspólnych szkoleń oficerów odpowiedzialnych za sferę kontrwywiadu wojskowego. Tak jak mówiłem, nasz kraj oddelegował swoich przedstawicieli po to, by brali udział w kursach, seminariach i innych aktywnościach tego Centrum, aby mogli się dalej szkolić i rozwijać. Centrum Eksperckie Kontrwywiadu  NATO w Krakowie, tak jak Centrum w Rumunii zapewne będzie służyło doświadczeniem, ekspertyzą oraz będzie szkoliło dalszych ekspertów i umożliwiało im pełnienie swojej misji. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że jest to dla mnie zaszczyt, że mogę tu dziś być. Chciałbym podziękować i pogratulować ministrowi obrony Polski i ministrowi obrony Słowacji za dobrze wykonaną pracę.  

To wspaniały dzień dla Polski i Słowacji, ale i dla całego NATO. (...)  Z punktu widzenia NATO, Centrum Eksperckie Kontrwywiadu będzie katalizatorem zdolności NATO. Chcemy również, aby wszelkie negatywne efekty, wszelka działalność obcych wywiadów była eliminowana. Ale również chcemy podnosić własne zdolności w tym zakresie. Centrum Eksperckie Kontrwywiadu odgrywa niezmiernie istotną rolę, ale wypełnia też pewną lukę, która istniała. Dlatego chciałbym podziękować ministrowi obrony Polski i ministrowi obrony Słowacji za wyznaczenie Krakowa, a po stronie słowackiej  miejscowości  Lešť i oddania ich w ręce NATO, tak aby było można tutaj rozwijać  zdolności kontrwywiadowcze. Dziękuję za zaangażowanie. I jeszcze raz dziękuję ministrowi obrony Polski i ministrowi obrony Słowacji  za to, że wam się udało - dodał admirał M. Nielson, zastępca dowódcy Połączonego Dowództwa ds. Transformacji NATO

*** 

Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO powstało z inicjatywy Polski i Słowacji, przy udziale Chorwacji, Czech, Litwy, Niemiec, Rumunii, Słowenii, Węgier i Włoch.

Misją Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO jest zwiększenie zdolności Sojuszu Północnoatlantyckiego do przeciwdziałania aktywności obcych służb wywiadowczych o różnym charakterze. Zadania, jakie Centrum będzie realizowało, to wspieranie rozwoju, wypracowanie, promowanie i wdrażanie nowych pojęć, strategii i doktryn, które przekształcą i zwiększą możliwości w zakresie interoperacyjności działania kontrwywiadu NATO. Centrum będzie prowadziło specjalistyczne kursy i szkolenia w tym obszarze uwzględniając obecne i przyszłe zagrożenia dla państw członkowskich. Działalność Centrum związana będzie także ze zbieraniem doświadczeń i wypracowaniem nowych rozwiązań w zakresie działania kontrwywiadu NATO.

W dniach 17-18 października 2016  Dowództwo ds. Transformacji NATO z Norfolk w USA przeprowadziło audyt, który potwierdził osiągnięcie zdolności Centrum do realizacji zadań zgodnie z założeniami przyjętymi w koncepcji funkcjonowania. 22 lutego 2017 uzyskało ono akredytację Rady Północnoatlantyckiej.

Dyrektorem CEK NATO jest pułkownik Robert Bala.

Obecnie w Sojuszu Północnoatlantyckim funkcjonują 24 centra eksperckie o różnych specjalnościach.

Komunikat PGZ