W Powstaniu Warszawskim była łączniczką w zgrupowaniu Mieczysława Niedzielskiego „Żywiciela” na Żoliborzu. Miała 88 lat.

Odnawianie ducha narodu polskiego to moja misja i służba

- mówiła.

Hanna Szczepanowska urodziła się 19 stycznia 1929 r. w Ostrów Komorowie. Była córką legionisty Józefa Szczepanowskiego „Wojno”, po którym - jak podkreślała - nosi nazwisko.

W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego miała 15 lat. Od pierwszego dnia walk była łączniczką w Harcerskiej Poczcie Polowej.

W Powstaniu Warszawskim „Heban” walczyła przez wszystkie 63 dni. Po powstańczych walkach była w niewoli niemieckiej, m.in. w Bergen-Belsen, była też więźniem kobiecego obozu jenieckiego VI C w Oberlangen, który 12 kwietnia 1945 r. został wyzwolony przez żołnierzy 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.

Po Powstaniu Warszawskim z gruzów jej domu cudem odnalazło się tylko oryginalne zaświadczenie ojca z Pierwszej Kompanii Kadrowej.

Hanna Szczepanowska spocznie na Powązkach Cywilnych w grobie rodzinnym (brama 4 alejka 301 rząd 3 grób 29).

Zapraszamy na transmisję z pogrzebu Hanny Szczepanowskiej na Powązkach Cywilnych: