Arcybiskup Pennacchio wskazał,  że chrześcijanin „zamiast krzyczeć: >>Biada wam wszystkim<<, powinien raczej nieść pokój, płynący z wewnętrznego przeżywania wiary i świadczenia o niej swoim życiem”. Nuncjusz podkreślał, że nie jest dobrą postawa ludzi zgorzkniałych i patrzących na wszystko w czarnych kolorach. Osoby takie – jak mówił – uważają, że same wszystko robią dobrze, chcą pouczać i nawracać innych.

Czasem widziałem, jak młody ksiądz, zaraz po święceniach, pełen zapału, gorliwości do nawracania świata, chciał to robić za wszelką cenę. Dwoił się i troił, dawał mnóstwo dobrych rad w konfesjonale, wygłaszał płomienne kazania, i czasami się dziwił, że nie przynosi to oczekiwanego rezultatu 
– mówił abp Pennacchio 

Dopiero doświadczony kapłan, który sam przeszedł z Jezusem przez swoją pustynię – wiek nie jest tu najbardziej istotny – i sam doświadczył, jak działa miłosierdzie boże, wie, że samym wyrywaniem chwastów nie zbawi się świata. Do tego, aby zmieniać po bożemu, musi być najpierw akceptacja. I to ona uruchamia później dobre zmiany duchowe
– podkreślał.

136. Zebranie Plenarne Konferencji Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce rozpoczęło się we wtorek w Warszawie. Biorą w nim udział przedstawicielki 105 zgromadzeń z całej Polski.

Zebranie rozpoczęła msza św. celebrowana przez abp. Pennacchio. Tematem wiodącym spotkania jest refleksja i dyskusja nad dokumentem Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, który zawiera ocenę ponad 50 lat posoborowej przystosowanej odnowy zakonów, pokazuje wyzwania jeszcze otwarte i daje wskazówki co do dalszej weryfikacji i odnowy życia konsekrowanego.

Przedstawicielki zakonów żeńskich spotkają się też z bp. Arturem Mizińskim, Sekretarzem Generalnym KEP. Będą rozmawiać też na temat aktualnych problemów Kościoła oraz konferencji o cyberprzestępstwach i ochronie danych osobowych.