Założenie stowarzyszenia poprzedziła uroczystość posadzenia Dębów Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przy ul. Kulczyńskiego w Brzezinach posadzonych zostało 25 drzew, które stanowić będą hołd dla niezłomnej postawy bohaterów Polski powojennej.

- Dąb jest symbolem trwania. Pomimo długich dekad zakłamania komunistycznego i postkomunistycznego prawda wychodzi na jaw. I będzie trwała - mówi Marek Franczak, syn sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś”, wiceprezes stowarzyszenia.

Uroczystość zorganizowana została we współpracy między Marcinem Plutą, burmistrzem miasta Brzeziny, oraz Kajetanem Rajskim, redaktorem naczelnym Kwartalnika „Wyklęci”.

- Cieszę się, że rodziny Żołnierzy Wyklętych zechciały w naszym patriotycznym mieście, Brzezinach, posadzić dęby pamięci swoich krewnych. To niezwykle cenna inicjatywa, będzie przypominała mieszkańcom naszego miasta, zwłaszcza młodzieży, o bohaterstwie żołnierzy niepodległościowego podziemia - powiedział burmistrz Marcin Pluta.

Stowarzyszenie ma na celu propagowanie idei niepodległościowego podziemia poprzez organizację wydarzeń skupiających środowiska patriotyczne, jak również poprzez promowanie pracy organicznej w polskim społeczeństwie przejawiającej się w sposób szczególny w podejmowaniu działalności edukacyjnej.
 
Organizacja zamierza również wspierać wartościowe inicjatywy udzielając patronatów, a także zapewni współpracę personalną. Zajmować będzie również zdecydowane stanowisko w obronie Żołnierzy Wyklętych. W skład zarządu stowarzyszenia, które obecnie skupia około 25 członków, wchodzą: Tadeusz Płużański (prezes), Marek Franczak (wiceprezes), Jacek Łukasik (wiceprezes), Krzysztof Bukowski (członek zarządu), Jan Suchora (członek zarządu). Funkcję rzecznika prasowego objął Kajetan Rajski.