Prezentacja Kodeksu Polskiej Grupy Zbrojeniowej

PGZ chce skuteczniej absorbować nowoczesne technologie pozyskane w ramach kluczowych Projektów Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP oraz jeszcze efektywniej konkurować o kolejne zamówienia zagraniczne. W tym celu dla spółek Grupy przygotowany został Kodeks, będący kolejnym krokiem w procesie konsolidacji polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jego wprowadzenie pozwoli usprawnić i uprościć zarządzanie Grupą, a w konsekwencji zwiększy jej potencjał rozwojowy. W zorganizowanej dla członków zarządów spółek PGZ prezentacji dokumentu uczestniczył wiceminister Obrony Narodowej Bartosz Kownacki.

PGZ

Przedstawiony dzisiaj akt prawny zwany Kodeksem Polskiej Grupy Zbrojeniowej to zbiór ujednoliconych dla wszystkich spółek PGZ procedur oraz regulacji, których głównym celem jest usprawnienie i uproszczenie zarządzania Grupą jako całością. Dokument powołuje też nowe organy, zajmujące się m.in. wspólnym planowaniem nowych inwestycji oraz definiowaniem strategicznych celów PGZ jako całości. Impulsem do opracowania Kodeksu były chęć dalszego zacieśniania współpracy pomiędzy spółkami i dążenie do zintensyfikowania wymiany doświadczeń oraz realizacji najbardziej skomplikowanych prac badawczo-rozwojowych.

Wprowadzenie regulacji kodeksowych w spółkach to jednocześnie szansa i narzędzie. Szansa, ponieważ wdrożenie tych wytycznych pozwoli nam na sprawniejsze reagowanie na potrzeby rynku, zarówno wewnętrznego i zewnętrznego. Narzędzie, dlatego że dostajemy możliwość definitywnego uregulowania relacji i wyeliminowania sporów kompetencyjnych pomiędzy wchodzącymi w skład Grupy spółkami. Mamy świadomość szczególnej roli, jaką PGZ odgrywa w systemach bezpieczeństwa oraz gospodarczym Rzeczpospolitej Polskiej i będziemy konsekwentnie dążyli do zwiększenia naszej efektywności w realizacji zamówień dla Polskich Sił Zbrojnych przy jednoczesnym ograniczaniu barier stojących przed eksportem naszych produktów na rynki zewnętrznepowiedział Błażej Wojnicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Kodeks wyszczególnia 18 obszarów współpracy w Grupie PGZ, od audytu, poprzez B&R, zasoby ludzkie po handel zagraniczny i zarządzanie projektami. Dodatkowo dokonano podziału spółek na siedem grup, których działania koordynować będą odpowiadające strategicznym obszarom działalności PGZ biura domenowe z centrali w Warszawie. Biura te będą także nadzorować realizację wybranych, strategicznych dla Grupy projektów, które kompetencyjnie wykraczają poza samodzielne możliwości poszczególnych spółek oraz zajmą się koordynacją spraw z zakresu produkcji, zarządzania produktami oraz handlem krajowym. Wszystkie te działania mają na celu  lepsze przygotowanie PGZ do finalizacji kluczowych dla bezpieczeństwa Polski programów takich jak WISŁA, NAREW, HOMAR i ORKA.   

W inicjującym proces wdrażania Kodeksu spotkaniu uczestniczył także sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki. W swoim przemówieniu podkreślił on rolę Polskiej Grupy Zbrojeniowej jako integralnego elementu systemu bezpieczeństwa RP i koordynatora narodowego potencjału przemysłu obronnego.

Ministerstwo Obrony Narodowej  z dużym zainteresowaniem obserwuje postępujący proces konsolidacji kompetencji w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. PGZ to kluczowy podmiot, którego stabilny i dynamiczny rozwój jako spójnego, sprawnie działającego organizmu jest fundamentem bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. – podsumował wiceminister obrony Bartosz Kownacki. – Negocjacje, które obecnie prowadzimy z naszymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych i państw Unii Europejskiej zaowocują m.in.  gigantyczny zastrzyk technologii, który musi zostać skutecznie zaabsorbowany i wdrożony do naszego przemysłu. Razem stajemy przed szansą wykonania skoku technologicznego, który pozwoli wyposażyć nasze Siły Zbrojne w nowoczesny, wyprodukowany w kraju sprzęt, a także jeszcze skuteczniej rywalizować o kontrakty zagraniczne – dodał.

Polska Grupa Zbrojeniowa z roku na rok osiąga coraz większe przychody. Na przestrzeni ostatnich miesięcy, spółka podpisała umowy na dostarczenie m.in. czterech dywizjonowych modułów ogniowych „Regina”, o wartości 4,5 miliarda PLN, co jest największym zamówieniem w historii polskiego przemysłu obronnego; 1300 przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych „Piorun” o wartości 1 miliarda PLN; osiem kompanijnych modułów ogniowych „Rak” o wartości 970 milionów PLN oraz sześć przeciwlotniczych zestawów rakietowo-artyleryjskich „Pilica” o wartości 746 milionów PLN. We wrześniu br. wchodząca w skład PGZ Fabryka „Łucznik” otrzymała od SZ RP zlecenie na dostarczenie 53 tysięcy najnowszych karabinków GROT o wysokości blisko pół miliarda złotych. GROT to w pełni Polski produkt, opracowany od początku do końca siłami krajowego przemysłu. Spółka uzyskała również szereg innych zamówień dla SZ RP oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Grupa prowadzi również ofensywę na rynki zagraniczne, gdzie podpisuje kontrakty na sprzedaż produktów własnych oraz – w celu dywersyfikacji swojego portfela zamówień – włącza się w łańcuchy dostaw światowych liderów w sektorze obronności. W 2016 roku PGZ uzyskała z eksportu 542 miliony PLN, o 15% więcej niż w roku 2015. Na rok 2017 pozyskane zostały już kolejne nowe zamówienia o wartości około 800 mln PLN. Oznacza to prawie 60% wzrost w stosunku do roku 2016. Dzięki dalszej konsolidacji funkcjonalnej PGZ zacieśnia swoją współpracę z resortami MON, MSZ oraz MR i podległymi im placówkami dyplomatycznymi oraz ataszatami wojskowymi. Kolejne inwestycje w B&R oraz transfer technologii pozwolą Grupie na dalszą ekspansję i uzyskiwanie zamówień na nowy sprzęt, pakiety modernizacyjne i usługi.

Niezależnie od swojej głównej działalności, czyli obrotu specjalnego, PGZ powołało w siedzibie grupy w Radomiu Centrum Usług Biznesowych. Jest to spółka zajmująca się realizacją procesów wspólnych w grupie kapitałowej takich jak zakupy, obsługa finansowo-księgowa czy systemy teleinformatyczne. Grupa szacuje, że dzięki powołaniu Centrum wykorzystującego m.in. nowoczesne narzędzia informatyczne, które wspierać będą realizację procesów zakupowych, docelowo  w skali roku uda się zaoszczędzić przynajmniej 220 mln zł w stosunku do dotychczasowych wydatków w tym obszarze. Kwota ta, wraz z postępowaniem procesu konsolidacji funkcjonalniej będzie systematycznie rosnąć i może pozwolić nawet na oszczędności na poziomie 30-40% w skali roku.

Komunikat PGZ

 

 Źródło: PGZ

#PGZ #Kodeks #konsolidacja #przemysł zbrojeniowy #Kownacki #MON

iggys
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo