Podczas spotkania ministrowie omówili wspólne wyzwania w zakresie migracji. Zdaniem ministrów Unia Europejska nie była przygotowana do walki z tak znaczącym kryzysem migracyjnym, który miał miejsce w 2015 r. W dalszym ciągu nie jest też przygotowana do tego, aby w przyszłości reagować odpowiednio na podobny napływ migrantów do Europy.

Unia Europejska potrzebuje dziś trwałych rozwiązań opartych przede wszystkim na dalszym wzmacnianiu bezpieczeństwa granic zewnętrznych. Nie wolno nam jako ministrom spraw wewnętrznych zapomnieć, że zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom UE to nasza podstawowa odpowiedzialność – podkreślił minister Mariusz Błaszczak.

Szef MSWiA zaznaczył, że zmniejszenie skali nielegalnej migracji wymaga również współpracy z partnerami wzdłuż szlaków migracyjnych w tym wzmocnienia ich kompetencji w zakresie zarządzania granicami. Bardzo ważna jest też skuteczna walka z przemytem migrantów i handlem ludźmi oraz efektywna współpraca z państwami pochodzenia w zakresie powrotów.

Ministrowie dyskutowali również o wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który odrzucił słowacką i węgierską skargę w sprawie relokacji. Minister Mariusz Błaszczak przypomniał, że Polska w dyskusji na forum UE wyrażała zdecydowany sprzeciw w odniesieniu do obowiązkowych i automatycznych działań relokacyjnych. Zdaniem naszego kraju te działania nie były skuteczne i zachęcały kolejne fale migrantów do przybywania do Europy.

Podczas dzisiejszego spotkania podkreśliliśmy nasz wspólny, konsekwentny sprzeciw wobec automatycznej relokacji uchodźców. Dotychczasowe stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej okazało się słuszne i pragmatyczne – poinformował minister.

Szef MSWiA wyjaśnił, że Polska podjęła próby realizacji decyzji Rady UE ustanawiających środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji. Próby te wykazały, że mechanizm weryfikowania i przyjmowania wnioskodawców nie pozwala na właściwe wykonywanie przez Polskę obowiązków w dziedzinie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Jednocześnie zaznaczył, że Polska nie odrzuca unijnej zasady solidarności i konieczności niesienia pomocy humanitarnej. Polski rząd jest solidarny wobec naszych partnerów m.in. poprzez wzmacnianie ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Dodatkowo, Polska w znacznym stopniu angażuje się w pomoc humanitarną na rzecz państw trzecich szczególnie dotkniętych skutkami kryzysu.

Minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że Polska, Czechy, Węgry i Słowacja są solidarne w ramach Grupy Wyszehradzkiej, zwłaszcza w kwestii ochrony granic zewnętrznych UE.

Jesteśmy gotowi do dalszego angażowania naszych sił i środków, aby wspierać zarówno inne państwa członkowskie, jak i państwa trzecie, które mogą nam pomóc w ochronie granic – zapowiedział.