Sekretarz generalny KEP, bp Artur Miziński, poinformował, że biskupi reprezentujący diecezje z całej Polski będą obradowali na KUL w dniach od 13 do 15 października br. W ostatnim dniu obrad wezmą udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego uniwersytetu.

Można powiedzieć, że jest to wiekowe wydarzenie. Inauguracja roku akademickiego 2017/2018, będącego kolejnym już rokiem obchodów stulecia powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rozpocznie się w niedzielę, 15 października, mszą świętą w archikatedrze lubelskiej, pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który także wygłosi homilię. Następnie spotkamy się w auli kardynała Stefana Wyszyńskiego na KUL. Wydłużone na kilka lat przeżywanie jubileuszu pozwala zarówno z wdzięcznością powrócić do historii i korzeni tego uniwersytetu, jak również z nadzieją spoglądać na jego przyszłość 
– powiedział sekretarz generalny KEP.

KUL to Alma Mater dla wielu duchownych i świeckich katolików w Polsce. O wadze tej uczelni świadczy choćby fakt, że jej wykładowcą był św. Jan Paweł II. Obecnie ten uniwersytet oferuje wysoki poziom nauczania, nowoczesne metody dydaktyczne i zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców 
– podkreślił.

Dodał, że w okresie powojennym KUL był jedynym katolickim uniwersytetem nie tylko w Polsce, ale w całym bloku państw komunistycznych. 

Było to centralne miejsce myśli katolickiej, która docierała do całej Europy. Dziś KUL nadal pełni swoją misję i kształtuje serca oraz umysły młodych ludzi, którzy pragną w sposób dojrzały i odpowiedzialny przeżywać swoje chrześcijaństwo i być świadkami Chrystusa we współczesnym świecie
– powiedział bp Miziński.

Sekretarz generalny KEP przypomniał, że św. Jan Paweł II wskazał podczas swojej wizyty na KUL, że Lublin posiada historyczną wymowę, m.in. dzięki Unii Lubelskiej. 

Ojciec Święty mówił, że jest to wymowa „wszystkiego, co stanowi dziejowy, kulturowy, etyczny i religijny kontekst tej unii. Cały wielki dziejowy proces spotkania pomiędzy Zachodem a Wschodem. Wzajemnego przyciągania się i odpychania” 
– przypomniał papieskie przemówienie.

Bp Miziński dodał, że w dobie nowych mediów, które docierają codziennie do ogółu społeczeństwa, ważne jest, by zachować umiejętność rozróżniania wartościowego przekazu od manipulacji.

Zdarzają się próby wpływania na młodych ludzi i kształtowania ich sumień według określonej tezy. Trzeba więc czerpać z dorobku naukowego KUL, który zawsze kształtował postawy studentów zgodnie z nauczaniem Kościoła i chrześcijańskim stylem życia
– wskazał sekretarz generalny KEP.

Biskupi podczas obrad będą podnosili m.in. kwestie związane z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce oraz bieżące zagadnienia społeczne.