W ramach konferencji odbyło się szereg paneli dyskusyjnych poświęconych m.in. sytuacji na wschodniej flance NATO z uwzględnieniem sytuacji w poszczególnych krajach, problemom w sferze cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa energetycznego.

Osobny panel został poświęcony problematyce przemysłu zbrojeniowego, w którym udział wzięli specjaliści z Rumunii, USA i Polski.

Komunikat PGZ