W komunikacie rzecznik KEP przypomniał rolę uczelni katolickich w polskim systemie kształcenia akademickiego. Dodał, że ważne zadanie spełniają także duszpasterstwa akademickie, które są „kuźnią charakterów”.

Obchodzimy setną rocznicę założenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którego znakomitym wykładowcą był św. Jan Paweł II. Istotną rolę odgrywają także Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz inne, mniejsze ośrodki akademickie. Uczelnie katolickie zapewniają bardzo wysoki poziom nauczania i są na bieżąco ze współczesnym trendami. Są one przysłowiową źrenicą oka księży biskupów w każdej diecezji 
– podkreślił ks. Rytel-Andrianik.

Przypomniał słowa papieża Jana Pawła II, który wskazywał, że uniwersytet – oprócz przekazywania wiedzy – ma także uczyć samodzielnego myślenia. Jak zaznaczył rzecznik KEP, papież w przemówieniu wygłoszonym na KUL podkreślił, że uniwersytet wtedy spełnia swój cel, gdy „w określonej wspólnocie ludzi, przy pomocy środków o charakterze naukowo-twórczym, naukowo-badawczym prowadzi do tego, że się rozwija człowiek, że się wyzwala jego wszechstronny potencjał duchowy. Potencjał umysłu, woli i serca; formacja całego człowieka”.

Ks. Rytel-Andrianik nawiązał również do słów papieża Franciszka, który zachęcał studentów, by mieli odwagę iść pod prąd. 

Ojciec Święty wskazał, że kto nie ryzykuje, nie idzie naprzód. Wzywał, by w życiu ryzykować dla szlachetnych ideałów 
– powiedział rzecznik KEP.

Dodał, że proces kształcenia jest istotnym elementem życia człowieka, prowadzi do jego rozwoju osobowego i duchowego. 

Od studentów zależy przyszłość naszego kraju, to oni przygotowują się do sprawowania najważniejszych zadań w państwie i narodzie 
– podkreślił ks. Rytel-Andrianik.

Zaznaczył, że w procesie nauczania istotne jest wykorzystanie nowych form przekazu i komunikowania. 

Zwraca na to uwagę biskup Marek Solarczyk, przewodniczący Rady do spraw Duszpasterstwa Młodzieży, który wskazuje, że trzeba wykorzystywać to, co daje obecna technika, czyli prezentacje multimedialne, środki audiowizualne, nowe media, portale społecznościowe
– powiedział rzecznik KEP.