Akcję przeprowadzono wieczorem 29 września. Funkcjonariusze z Nadwiślańskiego OSG wraz ze stołecznymi policjantami oraz mazowieckimi funkcjonariuszami KAS wkroczyli na teren jednej z prywatnych posesji, na której odbywał się regularny handel.

Na miejscu zabezpieczono 216 busów wypełnionych podrobioną markową odzieżą, obuwiem, galanterią oraz kosmetykami o szacunkowej wartości około 52 mln złotych. Opatrzone logiem markowych firm „podróbki” sprzedawane były w hurtowych ilościach handlarzom-pośrednikom, jak również detalistom, a następnie rozprowadzane do sklepów, hurtowni i bazarów na terenie całej Polski i do krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Dzięki skutecznie przeprowadzonej akcji przedstawiono zarzuty dwunastu hurtownikom, którzy sprzedawali artykuły nie objęte procedurami celnymi i skarbowymi.

Zatrzymane osoby to cudzoziemcy narodowości: indyjskiej, ukraińskiej, tureckiej, armeńskiej i bułgarskiej oraz jeden obywatel RP. Wszyscy z zatrzymanych mieli zalegalizowany pobyt na terenie naszego kraju. Wszyscy świadomie zajmowali się nielegalnym procederem, wiedząc, że w ten sposób narażają się na odpowiedzialność karną, a nawet na utratę prawa do pobytu na terytorium Polski.

Funkcjonariusze likwidując nielegalne targowisko udaremnili wprowadzenie do obrotu nielegalnego towaru, którego wartość w skali miesiąca mogła przekraczać 200 mln złotych. Ilość ujawnionych podróbek oraz ich wartość czarnorynkowa pozwala szacować, że zarówno organizatorzy jak i cudzoziemcy czerpali ogromne zyski.

Za handel wyrobami z zastrzeżonymi znakami towarowymi zatrzymanym grozi kara grzywny oraz kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 5 lat. Wobec cudzoziemców, którzy przebywali na terytorium RP legalnie, ale złamali prawo trudniąc się nielegalnym procederem, Straż Graniczna podejmie czynności zmierzające do ponownego zbadania zasadności ich pobytu w Polsce.