Przebieg obrad Krajowej Rady Katolików Świeckich skupił się wokół trzech zagadnień. Rozpoczęto od zdania relacji z międzynarodowego spotkania Europejskiego Forum Laikatu, które odbyło się w dniach 9-11.06.2017 w Høsterkøbvej, w Danii. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Anglii, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwajcarii, Belgii – Walonii, Belgii – Flamandii, Niemiec, Szwecji, Danii, Polski, Austrii, Białorusi oraz Komitetu Polskiego Europy Zachodniej. Podczas spotkania przedstawiono pracę krajowych struktur laikatu oraz sytuację kościołów w poszczególnych krajach. Krajową Radę Katolików Świeckich reprezentował jej przewodniczący – Kazimierz Kryla

Drugim podjętym tematem były przygotowania do planowanego na 28 października 2017 r. spotkania przedstawicieli laikatu polskiego z delegacją Związku Katolików Niemiec. Warszawskie spotkanie będzie pierwszym od 23 lat.

Ostatnim podjętym w dyskusji tematem był „Kryzys migracyjny w Europie – wyzwania dla Kościoła”. 

Trzecia sprawa, którą dziś podejmujemy to dyskusja i próba opracowania stanowiska wobec problemu, który istnieje i pewnie długo jeszcze będzie istniał w Europie – problemu związanego z imigrantami i uchodźcami. Spróbujemy, przedyskutujemy, na pewno będziemy się starać zająć w tej sprawie głos 
– mówił Kazimierz Kryła, przewodniczący Krajowej Rady Katolików Świeckich.

Podstawowym zadaniem Krajowej Rady Katolików Świeckich jest doradzanie, przedstawianie pewnych problemów, opiniii, które będą mogły służyć pomocą Konferencji Episkopatu Polski
– podkreślił przewodniczący KRKŚ.