Polski minister przebywał dziś w bazie wojskowej Ādaži na Łotwie, gdzie m.in. wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami resortów obrony Albanii, Hiszpanii, Kanady, Łotwy, Słowenii i Włoch.

Po zakończeniu spotkania przedstawiciele resortów obejrzeli bazę w Ādaži wraz z terenem, na którym będzie ona rozbudowywana. Następnie Macierewicz spotkał się z polskimi żołnierzami stacjonującymi w bazie Ādaži. 

Wy tworzycie dzisiaj wielkość i siłę Polski na całym świecie. Dzięki wam Polska dzisiaj stała się jednym z ważniejszych i bardziej respektowanych krajów, nie tylko w Europie, ale i w całym NATO

– mówił minister do polskich żołnierzy.

Jak ocenił szef MON, stworzenie batalionowej grupy bojowej na Łotwie z żołnierzy z sześciu krajów „było cudem”.

Ten cud zawdzięczamy wam, zawdzięczamy gospodarzom - państwu łotewskiemu, ale także zawdzięczamy wysiłkowi całego NATO, które jest zjednoczone wtedy i zawsze wydobywa z siebie największe siły i zdolności, gdy czuje, że jest atakowane, gdy czuje, że jest zagrożone, gdy czuje, że nasze wartości, nasza niepodległość, bezpieczeństwo naszych rodzin mogą być zagrożone

– mówił minister. 

Uczestniczycie w tym wysiłku i za to składam wam dzisiaj w imieniu rządu najserdeczniejsze podziękowania – dodał.

Skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) stanowią głównie żołnierze 9. Brygady Kawalerii Pancernej z plutonami logistycznymi. Dowódcą jest mjr Marek Potorski. PKW wchodzi w skład Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej pod dowództwem kanadyjskim, sformowanej w ramach wysuniętej wzmocnionej obecności (eFP - ang. enhanced Forward Presence). Grupa liczy ok. tysiąca żołnierzy i oprócz Kanadyjczyków i Polaków w jej skład delegują swoich przedstawicieli Włochy, Albania, Słowenia i Hiszpania.