Niestety, przez długie lata zaniedbywano pamięć historyczną o Bohaterach, którzy walczyli o niepodległość i wolność. Własną, a przede wszystkim przyszłych pokoleń. Obecnie oddawany jest należny Im hołd. W taki sposób, aby dotrzeć do młodych Polaków, którzy nie mogą pamiętać wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat. Jak należy to robić, doskonale pokazuje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

fot. Rafał Jaworski/ PWPW

Niedawny Piknik Powstańczy, który odbywał się 10 września. Późny wieczór, godzina 21.30. Warszawa. Wtedy na budynku przy ulicy Rybaki 35 zaczęto wyświetlać widowisko multimedialne z użyciem technologii 3D. Natychmiast przyciągnęło tłum widzów, którzy z zapartym tchem oglądali poruszające sceny. Odtwarzany co 15 minut budził ogromne emocje, niektórzy oglądali go w milczeniu, inni żywiołowo reagowali. Nikt jednak z tysięcy osób, które obejrzały widowisko, nie pozostał obojętny.

fot. Rafał Jaworski/ PWPW

Przedstawiono historię istnienia Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która powstała w 1926 roku, ale szczególną uwagę zwrócono na dramatyczne wydarzenia z sierpnia i września 1944 r. Podczas Powstania Warszawskiego również na terenie PWPW dochodziło do bohaterskich aktów. A narratorką filmu była mała dziewczynka, która pokazuje nam, współczesnym widzom, jak zawiłe były dzieje - nie tylko PWPW, ale Polski. Bo są nierozłączne.

Jeśli ktoś jeszcze nie widział tego widowiska multumedialnego, musi konieczne teraz obejrzeć!

Warto pamiętać, że to nie było pierwsze widowisko multimedialne przedstawione przez PWPW S.A. I mamy nadzieję, że nie ostatnie...

Piknik Powstańczy w sierpniu zeszłego roku.

Mapping z okazji 98 urodzin Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S. A. - 27 stycznia 2017 r

A co kryje się za tajemniczym słowem "mapping"?

To nowoczesna technika projekcyjna, czyli rozświetlenie trójwymiarowych obiektów i ich elementów za pomocą światła projektorów. Tak, aby na widzach robiły wrażenie, że są świadkami wydarzeń dziejących się teraz, w tym momencie, gdy patrzą. Nawet jeśli przedstawiają sceny sprzed pół wieku. Do tego konieczny jest również podkład muzyczny, dla właściwego nastroju chwili.

fot. Rafał Jaworski/ PWPW

To nie jest proste zadanie. Składa się z wielu etapów i wymaga zaangażowania dużego grona specjalistów. Oczywiście, na początek potrzebny jest scenariusz. Gdy już zapadnie decyzja, co należy pokazać, na czym skoncentrować uwagę widza, zaczynają się praktyczne działania.

fot. Rafał Jaworski/ PWPW

Przede wszystkim musi być pobrana "maska" budynku, który będzie "bohaterem" filmu. Wykonanywany jest obrys gmachu za pomocą światła projektorów. Na nim graficy w studio, tworzą modele 3D i przystępują do pracy nad animacją, która jest efektem końcowym. I powinna wzbudzać takie emocje, jak w przypadku obrazu pokazego przez PWPW SA podczas Pikniku Powstańczego.

Autorem mappingu PWPW jest firma Alpha Vision Sp. z o.o. Event Engeneering.