W dniach 25-26 września na terenie obozowania kompani logistycznej 2. Brygady Zmechanizowanej miłośnicy wychowania dla obronności mogli zmierzyć się z trudami poligonu. Na terenie ośrodka szkolenia rozpoznawczego ochotnicy ćwiczyli różne elementy wojskowego rzemiosła, w tym m.in. prowadzenie patroli, zasadzki, szybkie opuszczenie terenu, transport rannego oraz pokonywanie przeszkód. Ćwiczenie było tak przygotowane, żeby uczestnicy odnieśli wrażenie, że biorą udział w rzeczywistych działaniach. Efekt ten uzyskano, stosując środki pozoracji - informuje oficjalny portal 2. Brygady Zmechanizowanej. 

Rozpiętość wiekowa zamykała się w przedziale 20-52 lata. Wśród nich byli ludzie rożnych zawodów, rezerwiści i ochotnicy, którzy nie mieli okazji odbyć wcześniej służby wojskowej. Jedno co ich łączyło, to chęć służenia ojczyźnie poprzez udział w przedsięwzięciach związanych z obronnością kraju.  Głównym celem było ujednolicenie sposobów działania z działaniami wojska. W przyszłości organizacje te mają stanowić połączenie pomiędzy administracją a wojskiem w okresie kryzysowym - czytamy.