Zgodnie z Deklaracją Programową z dnia 19 kwietnia 2017 roku Koalicja Amerykanów Polskiego Pochodzenia identyfikuje się z polskim dziedzictwem narodowym w duchu chrześcijańskim oraz z polską tradycją niepodległościową. Podkreśla też związek duchowy z narodem polskim ponad granicami.

Podczas niedzielnego zjazdu, prezesem Koalicji Amerykanów Polskiego Pochodzenia został Stanisław Śliwowski ze stanu New Jersey. Pierwszym wiceprezesem została Maria Szonert Binienda ze stanu Ohio. Wiceprezesem do spraw polskich został Wiesław Walter Gołębiewski z Florydy, wiceprezesem do spraw amerykańskich został Roman Korzan z Maryland, wiceprezesem do spraw członkostwa został Leszek Pawlik z Kalifornii, skarbnikiem został Robert Redliński z Illinois a sekretarzem Andrzej Burghardt z New Jersey. W skład Zarządu weszło też pięciu członków: Tadeusz Antoniak, John Czop, Zbigniew Koralewski, Edmund Lewandowski oraz Zygmunt Staszewski. Zjazd powołał również komisje statutowe. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Ryszard Brzozowski, Andrzej Prokopczuk oraz Krzysztof Wąż. W skład Komisji Skarg i Zażaleń weszli Kazimierz Bobrowski, Mirosława Dulczewska-Miller oraz Anna Karwan.

Koalicja Amerykanów Polskiego Pochodzenia zamierza działać w duchu wspierania wspólnoty osób polskiego pochodzenia i zaprasza Polonię Amerykańską do współpracy.