Pierwsza bateria zestawów obrony powietrznej Patriot dla Polski może zostać dostarczona w roku 2020. Zmiana terminu wynika z tego, że w trakcie rozmów […] stronie polskiej przedstawiono nową ofertę zakładającą przyspieszone dostawy zestawów Patriot z systemem dowodzenia Raytheon bez zwiększania kosztów.

Otrzymaliśmy również zapewnienie o wsparciu amerykańskich władz dla transferu technologii do Polski

– powiedział minister Antoni Macierewicz na spotkaniu z dziennikarzami podsumowującym kilkudniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że według porozumienia podpisanego na początku lipca br. realnym terminem na dostarczenie systemów rakietowych do Polski był rok 2022.

Szef MON u uzyskał zapewnienie o wsparciu amerykańskich władz dla transferu technologii do Polski. Przekazanie specjalnych systemów zależy w USA nie od firm, lecz od zgody władz i przepisów ustawowych. Pierwsze zestawy dla naszego kraju byłyby przygotowane do integracji z nowym systemem zarządzania polem walki IBCS, który ma zostać wprowadzony w amerykańskich siłach zbrojnych i z którego korzystać chce także armia polska.

Cały tekst w dzisiejszej "Gazecie Polskiej Codziennie"