Jak podaje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych do strzelań bojowych przygotowują się m.in.  dywizjony rakietowe z 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej, kończące trzyletni etap szkolenia. W ramach dopuszczenia  obsług bojowych i sprzętu do strzelania zrealizowano szereg przedsięwzięć, mających na celu weryfikację umiejętności funkcyjnych oraz stanu technicznego sprzętu. W strzelaniach bojowych będą brały udział pododdziały z 3.BROP wykonujące strzelania z  przeciwlotniczych zestawów rakietowych S-125 NEWA SC, przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych GROM oraz  przeciwlotniczych armat ZU 23-2.

Najważniejszy sprawdzian odbędzie się we wtorek 26 września, kiedy to pododdziały będą wykonywały strzelania do Sterowanych Rakietowych Celów Powietrznych (tzw. SRCP-WR), których nosicielami będą samoloty Su-22 oraz bezzałogowe statki powietrzne z programowaną trasą lotu- Szogun - podaje DG RSZ.