Obok tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy sąd, na wniosek prokuratury, zastosował w stosunku do podejrzanego również zakaz wykonywania przez niego zawodu adwokata. Związane to było z faktem, iż podejrzany występował w tej sprawie jako obrońca trzech innych osób, którym wcześniej przedstawiono zarzuty.

Podejrzany, na polecenie prokuratora, zatrzymany został przez policję w Bydgoszczy 19 września 2017 r. W tym samym dniu prokurator przedstawił mu zarzut pomocnictwa do tzw. korupcji managerskiej.

Polegało ono na negocjowaniu z pożyczkobiorcą, w imieniu jednego z członków zarządu, wysokości korzyści majątkowej. Chodziło o 80 tys. zł w zamian za pożyczkę w wysokości 1,8 mln zł. Przekazanie i przyjęcie łapówki nastąpiło, w czym czynnie uczestniczył podejrzany. Pożyczka udzielona została z naruszeniem procedur wewnętrznych, m.in. bez właściwego zabezpieczenia jej spłaty.

Przestępstwo zarzucone podejrzanemu zagrożone jest karą do 5 lat więzienia.

Przeciwko podejrzanym w tej sprawie sformułowano już łącznie 25 zarzutów. Dotyczą one m.zin. wyłudzeń, przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości 80 tys. zł, wyrządzenia szkody w majątku SKOK Kujawiak sięgającej 2 mln zł oraz nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.