Chcieli zabrać dziecko, bo matka była zmęczona. Norwegowie uciekają do Polski i proszą o pomoc. NOWE FAKTY

O azyl w Polsce ubiega się obywatelka Norwegii, która uciekła z kraju przed kontrowersyjną interwencją urzędu ds. dzieci (Barnevernet). Matkę próbowano pozbawić prawa do wychowywania córki, ponieważ kobiecie zarzucano nadużywanie paracetamolu oraz „zespół przewlekłego zmęczenia”. Wniosek o azyl w Polsce dla Silje Garmo oraz jej 8-miesięcznej córeczki złożyli już prawnicy Instytutu Ordo Iuris. Sprawa ma charakter precedensowy.

na podst. miapowterr i Public_Domain_Photography; pixabay.com / Creative Commons CC0

Historia kobiety nw pierwszej chwili wydaje się nieprawdopodobna. Do Instytutu Ordo Iuris zgłosiła się obywatelka Norwegii Silje Garmo, która wraz z 8 miesięczną córeczką uciekła do Polski po kilku miesiącach nieustannej inwigilacji przez cieszący się złą sławą norweski urząd ds. dzieci (Barnevernet), który groził kobiecie odebraniem dziecka jeszcze przed jego narodzeniem. Powodem interwencji urzędu był zarzucany matce „zespół przewlekłego zmęczenia” oraz nadużywanie paracetamolu. Jak się okazało zarzuty urzędników nie były poparte żadnymi dowodami.
Powodem interwencji był donos. Wcześniej kobiecie odebrana została starsza córka - obecnie 12-letnia.  

- Teraz rozumiem, skąd się wzięło stwierdzenie, które słyszałam w USA, że Norwegia to ostatnie komunistyczne państwo nowoczesnego świata. Ten, kto się sprzeciwia władzy, jest wysyłany do psychiatry i pozbawiany wszelkich praw. To jest dla mnie bardzo smutne, bo zawsze byłam bardzo dumna z Norwegii. Mój przodek pisał norweską konstytucję, a ja z tego kraju muszę uciekać – mówi Silje Garmo w rozmowie z „Naszym Dziennikiem”.  

Jak dowiedział się portal niezalezna.pl, po przyjeździe do Polski, Silje Garmo zwróciła się o pomoc do Instytutu Ordo Iuris. Wcześniej Instytut wspierał polskie rodziny w walce z Barnevernet.  

- Po zbadaniu sprawy, również na miejscu w Norwegii, prawnicy Ordo Iuris przygotowali w imieniu matki i jej 8 miesięcznej córki wniosek o azyl, złożony 31.08.2017 r. do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w Warszawie. W piśmie uzasadnili, że zgodna na udzielenie azylu beneficjentce Ordo Iuris jest konieczna dla zapewnienia jej i małoletniej córce przestrzegania ich podstawowych praw gwarantowanych normami międzynarodowymi. Jednocześnie udzielenie ochrony dziecku i matce przed arbitralną i sprzeczną z międzynarodowymi standardami interwencją w życie rodzinne, jest realizacją norm Konstytucji RP i interesu Rzeczypospolitej stojących na straży rodziny, rodzicielstwa i dobra dziecka wyrażającego się w prawie do wychowania przez biologicznych rodziców. W opinii prawników Ordo Iuris działania administracji norweskiej wobec Silje Garmo oraz jej córki naruszyły m.in. art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, który gwarantuje poszanowanie życia rodzinnego i prywatnego, art. 9 Konwencji o Prawach Dziecka zobowiązujący państwo do poszanowanie prawa dziecka do pozostania i wychowania przez biologicznych rodziców – relacjonują dotychczasowy przebieg całej sprawy prawnicy Ordo Iuris.

Obywatelka Norwegii formalnie może przebywać w Polsce bez większych problemów jedynie na mocy obowiązujących porozumień międzynarodowych, jednak norweskie władze mogą wystąpić o wydanie 8-miesięcznej córki i poddanie Silje Garmo procedurze ekstradycyjnej.

- Do Ordo Iuris dociera coraz więcej sygnałów o norweskich rodzinach szukających w Polsce schronienia. Wniosek o azyl Silje Garmo jest precedensem i wielu Norwegów czeka na decyzję polskich władz, licząc że to właśnie w Polsce odnajdą sprawiedliwość - tłumaczy mec. Jerzy Kwaśniewski, wiceprezes Instytutu, który wraz z  mec. Filipem Wołoszczakiem reprezentuje obywatelkę Norwegii.

Należy podkreślić, że okryty złą sławą norweski system ingerencji w rodziny, w tym właśnie urząd ds. dzieci (Barnevernet), są obecnie przedmiotem ośmiu postępowań toczących się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Rodzice zaskarżyli bowiem praktyki urzędu odbierającego dzieci wskazując wprost, że metody działania urzędu są po prostu „nieludzkie”. Okazuje się, że powody zabierania dzieci z biologicznych rodzin są zazwyczaj błahe: „przewlekłe zmęczenie” matki, złe warunki materialne, konflikty rodzicielskie. Czasem nawet Barnevernet otwarcie podważa prawo rodziców do wychowania własnych dzieci, tak jak miało to miejsce w głośnej sprawie rumuńskich rodziców, oskarżonych o „radykalne chrześcijaństwo i ideologiczną indoktrynację”, tylko dlatego, że córka zaśpiewała w szkole chrześcijańską piosenkę.
 
Prawnicy Instytutu Ordo Iuris alarmują, że ofiarami norweskiego urzędu padają często dzieci polskich emigrantów. Odebrane, trafiają do opiekunów, którzy nie tylko nie znają języka polskiego lecz bardzo często przejawiają otwartą wrogość wobec kultywowania tradycji narodowych lub religijnych dziecka.  
 

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, ze ratyfikowana w 2016 roku przez Norwegię konwencja haska o jurysdykcji z 1996 roku powinna pomóc polskim rodzinom, które postanawiają wrócić do Polski po wszczęciu postępowań i odebraniu dzieci przez Barnevernet. Jednak do dzisiaj strona norweska nie wykonuje swoich zobowiązań do współpracy w tym zakresie.
 
Z ustaleń portalu niezalezna.pl wynika, że Instytut Ordo Iuris przedstawi sprawę Silije Garmo 20 września podczas konferencji OBWE w Warszawie, wskazując na mechanizm funkcjonowania norweskiego urzędu ds. Dzieci (Barnevernet) jako przykład systemowego łamania prawa do poszanowania życia rodzinnego oraz prawa do sprawiedliwego procesu i praw dziecka.

 

 


Źródło: niezalezna.pl, Ordo Iuris

#Norwegia #dzieci #Barnevernet #rodzina #matka #azyl #prawo

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo