Trump wezwał także do "wielkiego ożywienia narodów, odrodzenia ich ducha, dumy, ludzi i patriotyzmu". 

To, że prezydent USA chwalił Polaków i ich historię w Warszawie, było zrozumiałe. Ale teraz przywódca najpotężniejszego państwa na świecie wspomniał o naszym narodzie na oczach całego świata - na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.