- Budowa elektrowni jądrowej w Polsce pozwoli na zapewnienie stabilnego źródła energii elektrycznej po racjonalnych kosztach i jednocześnie wypełni zobowiązania w zakresie ochrony klimatu. Energetyka jądrowa, jako zeroemisyjne źródło energii, przyczyni się do znacznej redukcji rocznego poziomu emisji CO2, generowanego przez polski sektor energetyczny. Jak wskazują sondaże opinii publicznej, za budową elektrowni jądrowej jest przeważająca część społeczeństwa. Elektrownia jądrowa zapewnia rozwiązanie problemów emisyjnych w sposób nie będący w zasięgu źródeł odnawialnych - powiedział Piotrowski.

Jak dodał, Polska do zaspokojenia swoich potrzeb elektroenergetycznych w ponad 85 proc. wykorzystuje węgiel.

- Do roku 2050 ulegnie to redukcji do 50 proc. Będzie to w naszym przekonaniu droga do zniwelowania deficytu energii elektrycznej wynikającego z dynamicznego rozwoju elektromobilności przez czystą, dyspozycyjną i efektywną kosztowo energię jądrową – dodał.

W jego opinii najważniejsze kwestie, które wymagają rozstrzygnięcia to sposób finansowania oraz wybór lokalizacji i dostawcy technologii dla elektrowni jądrowej w Polsce. Piotrowski w swoim wystąpieniu bardzo dobrze ocenił współpracę pomiędzy Polską a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w zakresie przygotowania naszego kraju do wdrożenia energetyki jądrowej.

Obecnie Polska korzysta jedynie z nisko wzbogaconego uranu w reaktorze badawczym Maria w Świerku.